Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.

Immersion assembly
Flexdip CYA112

Modular assembly for water, wastewater and utilities

CYA112
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Tải xuống nhiều nhất
20 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Flexdip CYA112

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 12/2019
  New version available in English

  Immersion assembly for water and wastewater

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Flexdip CYA112

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 12/2019
  New version available in English

  Wastewater assembly

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  pH measurement in industrial processes

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  Selection and engineering guide for different industries and applications

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  pH-Messung in Industrieprozessen

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Đức - 03/2020
  New version available in English

  Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Đức - 04/2023
  New version available in English

  Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  pH-Messung in Industrieprozessen

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Đức - 12/2021
  New version available in English

  Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  pH measurement in industrial processes

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 02/2020
  New version available in English

  Selection and engineering guide for different industries and applications

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Conductivity measurement in industrial processes

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 04/2023
  New version available in English

  Selection and engineering guide for different industries and applications

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  Improved thickener operation at Minera Valle Central

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Anh - 05/2022
  New version available in English

  Improved thickener operation at Minera Valle Central Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52D

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  Real time monitoring of water quality in aquaculture systems

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Anh - 07/2021
  New version available in English

  CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Aquakulturanlagen

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Đức - 07/2021
  New version available in English

  Vollständige Transparenz bei Prozessänderungen mit einer Cloud-basierten Komplettlösung

  • Phụ kiện

  71131024 (United Kingdom)

  • Phụ kiện
  bản tiếng Anh - 02/2022
  New version available in English

  Tangit PVC-U Klebstoff

  • Phụ kiện

  71131024 (European Union)

  • Phụ kiện
  bản tiếng Anh - 08/2020
  New version available in English

  Tangit PVC-U Klebstoff

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Badespaß in sicherem Gewässer

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Đức - 09/2021
  New version available in English

  Überwachung der Wasserqualität mit dem CUS52D

  • Văn bản đấu thầu

  Armatur, Messstelle Leitfähigkeit, CYA 112, Sensoranschluss G 3/4

  • Văn bản đấu thầu
  bản tiếng Đức - 12/2012
  New version available in English

  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Leitfähigkeitssensors mit gerademS ensoranschluss und Anschlussgewinde G 3/4 (z.B. Endress+Hauser CLS 50)

  • Văn bản đấu thầu

  Armatur, Messstelle Sauerstoff, CYA 112, Sensoranschluss G1

  • Văn bản đấu thầu
  bản tiếng Đức - 12/2012
  New version available in English

  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors mit geradem Sens oranschluss und Anschlussgewinde G 1 (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 61D)

  • Văn bản đấu thầu

  Armatur, Messstelle Schlammspiegel, CYA 112, Sensoranschluss G1"

  • Văn bản đấu thầu
  bản tiếng Đức - 06/2016
  New version available in English

  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer starren Halterung, zur Aufnahme eines Ultraschallsensors zur Schlammspiegelmessung mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1 (z.B. Endress+Hauser CUS 70)

  • Văn bản đấu thầu

  Armatur, Messstelle pH, CYA 112, Sensoranschluss NPT 3/4"

  • Văn bản đấu thầu
  bản tiếng Đức - 03/2010
  New version available in English

  Eintaucharmaturzum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme einer pH-Kompakt-Elektrode mit geradem S ensoranschluss und Anschlussgewinde NPT ¾“ (z.B. Endress+Hauser CPF81; CPF81D)

  • Văn bản đấu thầu

  Armatur, Messstelle pH, CYA 112, Sensoranschluss Pg 13.5

  • Văn bản đấu thầu
  bản tiếng Đức - 03/2010
  New version available in English

  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme einer pH-Elektrode mit geradem Sensorans chluss und Anschlussgewinde Pg 13,5 (z.B. Endress+Hauser CPSx1D; CPSx1)

  • Văn bản đấu thầu

  Armatur, Messstelle Trübung, CYA 112, Sensoranschluss G1"

  • Văn bản đấu thầu
  bản tiếng Đức - 03/2010
  New version available in English

  Eintaucharmaturzum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit geradem Sensor anschluss und Anschlussgewinde G 1 (z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65)