Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.

Immersion assembly
Flexdip CYA112

Modular assembly for water, wastewater and utilities

CYA112
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CYA112: Floater

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71190891
 • Kit CYA112: bracket for chain

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71096714
 • Kit CYA112: rubber plug + prot. cap

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10,12
  71096704
 • Kit Adapter CCS5x + CCS5xD for CYA112

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71372026
 • Kit CYA112: O-rings for quick fastener

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71094033
 • Kit CYA112: O-rings for immersion tube

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71094034
 • FLEXDIP CYA112

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CYA112-
 • Multi functional clamp ring, CYA112,

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  71092049
 • Immersion pipe tray

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71092054
 • Triangle carabiner (chain clip), CYA112,

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  71092052
 • Velco cable connector, 4 pieces

  Mã đơn hàng
  71092051
 • sensor adaptor NPT3/4 to G1

  Mã đơn hàng
  71093382
 • sensor adaptor G3/4 to G1

  Mã đơn hàng
  71093383
 • sensor adaptor PG13,5 to G1

  Mã đơn hàng
  71093384
 • Quick fastener complete

  Mã đơn hàng
  71093377
 • Tool to de-assemble quick fastener

  Mã đơn hàng
  71093438
 • Tube D=40mm, L=150mm, V4A M36/G1 inch

  Mã đơn hàng
  71073768
 • Tube D=40mm, W=45o, V4A, M36/G1 inch

  Mã đơn hàng
  71073769
 • Tube D=40mm, W=90o, V4A, M36/ G1inch

  Mã đơn hàng
  71073770
 • Tube D=40mm, L=600mm, V4A M36/M36

  Mã đơn hàng
  71073767
 • Tube D=40mm, L=1200mm, V4A M36/M36

  Mã đơn hàng
  71073706
 • Sealing cap stainless steel CYA112

  Mã đơn hàng
  71115553
 • Set wall mounting CYA112

  Mã đơn hàng
  71132469
 • spray cleaning CYA112 600mm

  Mã đơn hàng
  71158245
 • spray cleaning CYA112 1200mm

  Mã đơn hàng
  71158246
 • Allen key, CYH112, CYA112

  Mã đơn hàng
  71092057