Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Flowfit CYA27 - modular multiparameter assembly for drinking and process water

Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27

Modular assembly for drinking and process water applications

CYA27
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Spare and upgrade modules CYA27

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0014-
  • further parts

  Maintenance kits CCV05

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CCV05-
  • further parts

  Kit CYA27 Flow switch, Non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486835
  • further parts

  Kit CYA27 Sampling valve PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486839
  • further parts

  Kit CYA27 Sampling valve PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486841
  • further parts

  Kit CYA27 Status indication light

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486843
  • further parts

  Kit CYA27 Potential matching connection

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486844
  • further parts

  Kit CYA27 Wall mounting kit

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486845
  • further parts

  Kit CYA27, Pipe-+railmounting kit

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486846
  • further parts

  Kit CYA27 2x adapter G1/4-G1/8, PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486849
  • further parts

  Kit CYA27 2x adapter G1/4-G1/2, PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486850
  • further parts

  Kit CYA27 2x adapter G1/4-NPT1/4, PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486852
  • further parts

  Kit CYA27 2x adapter G1/4-NPT1/2, PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486855
  • further parts

  Kit CYA27 2x Adapter G1/4-G1/8, PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486857
  • further parts

  Kit CYA27 2x Adapter G1/4-G1/2, PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486858
  • further parts

  Kit CYA27 2x Adapter G1/4-NPT1/4, PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486860
  • further parts

  Kit CYA27 2x Adapter G1/4-NPT1/2, PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486863
  • further parts

  Kit CYA27 2x Adapter G1/4-6mm OD, PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486865
  • further parts

  Kit CYA27 2x Adapter G1/4-8mm OD, PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486867
  • further parts

  Kit CYA27 2x Adapter G1/4-12 mm, PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486871
  • further parts

  Kit CYA27 cable, 10 m, Non-Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486872
  • further parts

  Kit CYA27 Tool set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486881
  • further parts

  Kit CYA27 cleaning brush set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486882
  • further parts

  Kit CYA27 sealing set modules complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486884
  • further parts

  Kit CYA27 2x manual valve in/outlet PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486885
  • further parts

  Kit CYA27 Mounting clip with screws

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486888
  • further parts

  Kit CYA27 set of blind plugs PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486889
  • further parts

  Kit CYA27 2x spare flow body

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71486892
  • further parts

  Kit CYA27 2x manual valve in/outlet PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71488273
  • further parts

  Kit adapter CCS5x(D) for CYA27+CCA151

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71372027
  • further parts

  Kit CxA O-ring 10.69x3.53 FKM (10x)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71516970

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn