Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline CM44P - Multichannel transmitter for process photometers and Memosens sensors

Multichannel transmitter
Liquiline CM44P

Multiparameter device for process photometers and Memosens sensors

CM44P
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Electronic

  Kit base module BASE-E

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71141336
  • further parts

  Kit: base module BASE2-E

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71431302
  • Electronic

  Kit CM44P: module PEM (w/o adjustment)

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71293900
  • Electronic

  Kit: module ETH

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71272410
  • Electronic

  Kit : module AOR

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71111053
  • Electronic

  Kit: module 2R

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125375
  • Electronic

  Kit: module 4R

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125376
  • Electronic

  Kit: module 2DS

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135631
  • Electronic

  Kit: module 2AO

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135632
  • Electronic

  Kit: module 4AO

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135633
  • Electronic

  Kit: module 485

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135634
  • Electronic

  Kit: module 2AI

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135639
  • Electronic

  Kit: module DIO

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135638
  • Cable/cable accessories

  Kit: Connecting cable power supply

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71155580
  • Power supply

  Kit CM444R/8R DINrail powersupply 230VAC

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71222277
  • Power supply

  Kit CM444R/8R DINrail powersupply 24 VDC

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71222279
  • Cable/cable accessories

  Kit CM44xR Internal cable f. 24 V supply

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71224563
  • Cover

  Kit CM44xR Covers for touch protection

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71222282
  • Housing/housing accessories

  Kit CM44x: Cover complete with display

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71104106
  • Housing/housing accessories

  Kit CM44x:Cover with knob, no display

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71269458
  • Display

  Kit: external graph.display, cabinet

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71185295
  • further parts

  Kit: display cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101762
  • further parts

  Kit: power distribution terminals

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71101461
  • Housing/housing accessories

  Kit: field housing lower part plastic

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71101734
  • Housing/housing accessories

  Kit CM444R/8R Enclosure f. cabinet mount

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71222276
  • Fixing

  Kit: Mounting plate

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71101763
  • Housing/housing accessories

  Kit: mechanical inner housing parts

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10,12
  71101765
  • further parts

  Kit CM44xR Servicedisplay: Cable+Grommet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240608
  • Adapter housing/cable entry

  Kit: set cable glands M complete

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101768
  • Adapter housing/cable entry

  Kit: Set cable glands NPT complete

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101770
  • Adapter housing/cable entry

  Kit: Set cable glands G complete

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101771
  • further parts

  Kit: 6x closing plugs for cable entry

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71104942
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107453
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155582
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
  • further parts

  Kit: Set wiring stickers CM44x modules

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71184490
  • further parts

  Kit: Set 10x hinges for housingcover

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107454
  • further parts

  Kit: set 5end and blind cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6,13
  71107455
  • Connection (electrical)

  Kit: M12 external jack f. digital sensor

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71107456
  • further parts

  Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140892
  • further parts

  Kit: M12 external jack for Ethernet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140893
  • further parts

  Kit: external CDI jack complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517507
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
  • further parts

  Kit: external graph. display, portable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185296

  Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449914

  Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449915

  Upgrade code: Webserver for BASE2

  Mã đơn hàng
  71449918

  Upgr.code: PROFINET+Webserver f. BASE2

  Mã đơn hàng
  71449901

  Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71140888

  Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71279809

  Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71279812

  Kit CM44P: module PEM (w/o adjustment)

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71293900

  Kit: module ETH

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71272410

  Kit : module AOR

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71111053

  Kit: module 2R

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125375

  Kit: module 4R

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125376

  Kit: module 2DS

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135631

  Kit: module 2AO

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135632

  Kit: module 4AO

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135633

  Kit: module 485

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135634

  Kit: module 2AI

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135639

  Kit: module DIO

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135638

  Kit: M12 external jack f. digital sensor

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71107456

  Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485

  Mã đơn hàng
  71140892

  Kit: M12 external jack for Ethernet

  Mã đơn hàng
  71140893

  Upgrade code: HART

  Mã đơn hàng
  71128428

  Upgradecode: 2 digital sensor inputs

  Mã đơn hàng
  71114663

  Upgrade code: Profibus DP module 485

  Mã đơn hàng
  71135635

  Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output

  Mã đơn hàng
  71140891

  Upgrade code: Feedforward control

  Mã đơn hàng
  71211288

  Upgrade code: Measuring Range Switch

  Mã đơn hàng
  71211289

  Upgrade code: Chemoclean Plus

  Mã đơn hàng
  71239104

  Upgrade code Modbus TCP f.module ETH

  Mã đơn hàng
  71279813

  Upgrade code EtherNet/IP f. module ETH

  Mã đơn hàng
  71279830

  SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive

  Mã đơn hàng
  71110815

  SD-Card with Firmware, 1GB

  Mã đơn hàng
  71127100

  Kit: external CDI jack complete

  Mã đơn hàng
  51517507

  Stainless steel 1.4301, 320x300x270mm

  Mã đơn hàng
  CYY101-A

  Velco cable connector, 4 pieces

  Mã đơn hàng
  71092051

  Pipe mounting kit CM442/CM444/CM448

  Mã đơn hàng
  71096920

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn