Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Viomax CAS51D - the smart nitrate & SAC sensor with fast response time and chemical-free handling.

Digital nitrate or SAC sensor Viomax CAS51D

Memosens sensor for optical measurement of nitrate, SAC, CODeq, TOCeq, BODeq or DOCeq

CAS51D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  UV photometric

 • Characteristic

  Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell
  Optical photometric sensor for nitrate and SAC

 • Size

  388 / 394 mm x 40 mm, depends on version

 • Design

  40 mm sensor, stainless steel 316L

 • Process temperature

  5 to 50°C (41 to 120 °F)

 • Ambient temperature

  -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

 • Specials

  G1, NPT3/4
  IP68 (1m/3,3ft) water column with 1N KCl during 60d ays

 • Application

  Drinking water, biological waste wate process, WWTP effluent
  Monitoring of surface water

 • Measurement range

  0.01 to 20 mg/l / 0.1 to 50 mg/l NO3-N
  0.04 to 80 mg/l / 0.4 to 200 mg/l NO3
  0 to 50 1/m / 0 to 250 1/m / 0 to 1000 1/m SAC
  0 to 75 mg/l / 0 to 375 mg/l / 0 to 1500 mg/l COD/BOD (254nm)
  0 to 30 mg/l / 0 to 150 mg/l / 0 to 600 mg/l TOC/DOC (254nm)

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn