Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CA80NO - Nitrite analyzer for drinking water, mineral water, wastewater

Nitrite analyzer
Liquiline System CA80NO

Colorimetric system for monitoring of drinking water, mineral water or raw water for food production

CA80NO
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Maintenance booklet CA80xx for download

  • further parts
  • further parts

  Reagent / Standard solution CY80NO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CY80NO-
  • further parts

  Cleaner CY800

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CY800-
  • further parts

  CAV800 Maintenance kit Liquisystem CA8x

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAV800-
  • further parts

  Liquiline System CAC800

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAC800-
  • further parts

  CAC880 Inlet and Outlet hoses CA8x

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CAC880-
  • further parts

  Housing

  • further parts
  • further parts

  Kit: display cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101762
  • further parts

  Kit CA8x/CAT860: housing bottom

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  103
  71218402
  • further parts

  Kit CA8x: door with window

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  107
  71218409
  • further parts

  Kit CA8x: M12 ext. jack digit. Sensor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  108
  71218419
  • further parts

  Kit CA8x/CAT860: lock cylinder

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  109
  71218425
  • further parts

  Kit CA8x/CAT860: door stop

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  111
  71218429
  • further parts

  Kit CA8x: outlet pipe

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  113
  71218431
  • further parts

  Kit CA8x: valve

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  114
  71218433
  • further parts

  Kit CA8x: liquid detection CAT860

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  105
  71218403
  • further parts

  Kit CA8x: bottle tray no cooling

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  115
  71218434
  • further parts

  Kit CA8x: bottle tray for cooling

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  116
  71218471
  • further parts

  Kit CA8x: sample collector complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  117
  71218472
  • further parts

  Kit CA8x: T-sensor cooling module (1 pc)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  119
  71239297
  • further parts

  Kit CA8x: fan small 40x40 mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  120
  71218481
  • further parts

  Kit CA8x: peltier fan big 60x60 mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  121
  71218482
  • further parts

  Kit CA8x: hose connector straight 4 mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  122
  71229910
  • further parts

  Kit CA8x: cooling module complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  123
  71218483
  • further parts

  Kit CA8x: double hose connector (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  124
  71218484
  • further parts

  Kit CA8x: cover for mounting plate

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  127
  71218487
  • further parts

  Kit CA8x: sample coll. beaker (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  128
  71229918
  • further parts

  Process engineering

  • further parts
  • further parts

  Kit CA8x: dispenser holder 10ml (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  133
  71222105
  • further parts

  Kit CA8x: dispenser 10 ml (20 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  134
  71222106
  • further parts

  Kit CA8x: dispenser 2.5 ml (20 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  135
  71222107
  • further parts

  Kit CA8x: dispenser holder 2,5ml(10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  137
  71222108
  • further parts

  Kit CA8x: liquidmanager complete (1 pc)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  138
  71218492
  • further parts

  Kit CA8x: liquidmanager without motor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  138
  71299073
  • further parts

  Kit CA 15m hose Norprene ID 1.6mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  161
  71404719
  • further parts

  Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 3.2mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  163
  71404721
  • further parts

  Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 6.4mm

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  164
  71404722
  • further parts

  Kit CA8x: 10x Y-hose conn. 6,4x6,4x6,4

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  140
  71229919
  • further parts

  Kit CA8x: 10x Y-hose conn. 3,2x3,2x3,2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  141
  71229920
  • further parts

  Kit CA8x 10x connector 1.6mm ID

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  149
  71523852
  • further parts

  Safety bottle plastic black 1l

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51505802
  • further parts

  Safety bottle plastic without colour 1l

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51505808
  • further parts

  Electronics

  • further parts
  • further parts

  Kit CA8x: power supply 100 - 240 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  142
  71218503
  • further parts

  Kit CA8x: DC/DC transformer 24V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  144
  71218505
  • further parts

  Kit module extention backplane

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71141366
  • further parts

  Kit CA8x: Interface module CM44

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  146
  71218507
  • further parts

  Kit CA8x interface module vers. 2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  146
  71465480
  • further parts

  Additional Liquline modules

  • further parts
  • further parts

  Kit: module 2DS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135631
  • further parts

  Kit: module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135638
  • further parts

  Kit : module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111053
  • further parts

  Kit: module 2R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125375
  • further parts

  Kit: module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125376
  • further parts

  Kit: module 2AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135632
  • further parts

  Kit: module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135633
  • further parts

  Kit: module 2AI

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135639
  • further parts

  Kit: module ETH

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71272410
  • further parts

  Kit: module 485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135634
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107453
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155582
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
  • further parts

  Upgrade kits digital communication

  • further parts
  • further parts

  Activation codes for communication

  • further parts
  • further parts

  Upgrade Liquiline modules

  • further parts
  • further parts

  Upgrade additional functions

  • further parts
  • further parts

  Service tools

  • further parts

  Kit CA8x/CAT860: wall mounting

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  102
  71218400

  Kit mast with holder CA80 Outd.

  Mã đơn hàng
  71458285

  Kit CA8x: analyzer stand

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  118
  71218473

  Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP

  Mã đơn hàng
  71279809

  Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP

  Mã đơn hàng
  71279812

  Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP

  Mã đơn hàng
  71140888

  Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485

  Mã đơn hàng
  71140889

  Kit CA80xx: 1x digital sensor inputs

  Mã đơn hàng
  71249548

  Kit CA80xx: 2x digital sensor inputs

  Mã đơn hàng
  71249555

  Upgrade code: Webserver for BASE2

  Mã đơn hàng
  71449918

  Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449914

  Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449915

  Upgr.code: PROFINET+Webserver f. BASE2

  Mã đơn hàng
  71449901

  Upgrade code Modbus TCP f.module ETH

  Mã đơn hàng
  71279813

  Upgrade code EtherNet/IP f. module ETH

  Mã đơn hàng
  71279830

  Upgrade code: Profibus DP module 485

  Mã đơn hàng
  71135635

  Upgrade code: Modbus RS 485 module 485

  Mã đơn hàng
  71135636

  Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71219871

  Upgrade code: Modbus TCP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71135637

  Kit module extention backplane

  Mã đơn hàng
  71141366

  Kit: module 2DS

  Mã đơn hàng
  71135631

  Kit: module DIO

  Mã đơn hàng
  71135638

  Kit : module AOR

  Mã đơn hàng
  71111053

  Kit: module 2R

  Mã đơn hàng
  71125375

  Kit: module 4R

  Mã đơn hàng
  71125376

  Kit: module 2AO

  Mã đơn hàng
  71135632

  Kit: module 4AO

  Mã đơn hàng
  71135633

  Kit: module 2AI

  Mã đơn hàng
  71135639

  Upgradecode Mathematic

  Mã đơn hàng
  71367541

  SD-Card with Firmware, 1GB

  Mã đơn hàng
  71127100

  SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive

  Mã đơn hàng
  71110815