Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Oxymax COS41 is a reliable oxygen sensor for all kinds of water & wastewater applications.

Dissolved oxygen sensor
Oxymax COS41

Amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities

COS41
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Aeration tank, river monitoring, water treatment, fish farming.

 • Characteristic

  Amperometric 2-electrode system to measure dissolved oxygen.

 • Measurement range

  0,05 - 20mg/l

 • Measuring principle

  Closed (membrane covered) amperometric 2-electrode sensor.

 • Design

  - Extreme stable membrane- Analog communication

 • Material

  Sensor body : POMMembrane cap : POM

 • Dimension

  Diameter : 40mm
  (1.56inch)Length : 220mm
  (8.85inch)

 • Process temperature

  max. 50°C
  (122°F)

 • Process pressure

  max. 10bar
  (145psi)

 • Temperature sensor

  Integrated NTC-sensor

 • Connection

  Process connection : G1"Cable : Fixed cable or TOP68 connector

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn