Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Oxymax COS61 is an optical dissolved oxygen sensor with long-term stable fluorescence layer.

Dissolved oxygen sensor
Oxymax COS61

Optical oxygen sensor for water, wastewater and utilities

COS61
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Chọn theo đề xuất của chúng tôi

Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Thường mua kèm theo

Phụ kiện

Sản phẩm liên quan

Liquisys COM223 is a compact panel transmitter for dissolved oxygen measurement.

Compact panel device for water, wastewater, utilities and fish farming

Liquisys COM253 is a compact field transmitter for dissolved oxygen measurement.

Compact field device for water, wastewater, utilities and fish farming

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn