Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Oxymax COS61 is an optical dissolved oxygen sensor with long-term stable fluorescence layer.

Dissolved oxygen sensor
Oxymax COS61

Optical oxygen sensor for water, wastewater and utilities

COS61
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Optical oxygen measurement

 • Application

  Aeration tank, river monitoring, water treatment, fish farming.

 • Characteristic

  Digital, optical (luminescence) dissolved oxygen measurement.
  No flow needed - measurement possible in still water.

 • Measurement range

  0mg/l ... 20mg/l
  0%SAT ... 200%SAT
  0 ... 400hPa

 • Measuring principle

  Oxygen-sensitive molecules (marker) are integrated in an optical active layer (fluorescence layer). The fluorescence layer surface is in contact with the medium. The sensor optics are directed at the back of the fluorescence layer. The sensor optics transmit green light pulses to the fluorescence layer. The markers respond (fluoresce) with red light pulses. The duration and intensity of the response signals depend directly on the oxygen contents or partial pressure.

 • Design

  - Calibration data saved in sensor.
  High degree of EMC protection.

 • Material

  Sensor body : stainless steel 1.4571Membrane cap : POM

 • Dimension

  Diameter : 40mm
  (1.56inch)Length : 220mm
  (8.58inch)

 • Process temperature

  -5°C ... 60°C
  ( 23 - 140°F)

 • Process pressure

  max. 10bar
  (145psi)

 • Temperature sensor

  NTC temperature sensor, 0 to 50°C
  (32 - 122°F)

 • Connection

  Process connection: G1" thread
  Cable connection : fixed cable or TOP68 plug-in-head.

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn