Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Oxymax COS61D is an optical dissolved oxygen sensor with long-term stable fluorescence layer.

Digital oxygen sensor
Oxymax COS61D

Memosens optical oxygen sensor for water, wastewater and utilities

COS61D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Optical oxygen measurement

 • Application

  Aeration tank, river monitoring, water treatment, fish farming

 • Characteristic

  Digital, optical measurement of dissolved oxygen based on fluorescence quenching
  Measurement possible in still water

 • Measurement range

  0 to 20 mg/l
  0 to 200 %SAT
  0 to 400 hPa

 • Measuring principle

  Oxygen-sensitive molecules (marker) are integrated in an optical active layer (fluorescence layer). The fluorescence layer surface is in contact with the medium. The sensor optics are directed at the back of the fluorescence layer. The sensor optics transmit green light pulses to the fluorescence layer. The markers respond (fluoresce) with red light pulses. The duration and intensity of the response signals depend directly on the oxygen contents or partial pressure.

 • Design

  Calibration data saved in sensor
  High degree of EMC protection

 • Material

  Sensor shaft: stainless steel 1.4435
  Membrane cap: POM

 • Dimension

  Diameter: 40 mm (1.57 inch)
  Shaft length: 186 mm (7.32 inch)

 • Process temperature

  -5 to 60 °C
  (20 to 140 °F)

 • Process pressure

  Max. 10 bar abs
  (Max. 145 psi)

 • Temperature sensor

  NTC 30K

 • Connection

  Process connection: G1, NPT 3/4"
  Cable connection: fixed cable or TOP68 plug-in-head

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn