Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens COS81E: Digital optical oxygen sensor for the life sciences and food industries

Digital optical oxygen sensor
Memosens COS81E

Memosens 2.0 hygienic sensor for the life sciences and food industries

COS81E
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Optical oxygen measurement

 • Application

  • Oxygen control in fermenters, e.g. in the pharmaceutical or biotechnology sectors
  • Monitoring of explosive atmospheres with an oxygen concentration of ≥ 2% Vol
  • Quality control in the food industry

 • Installation

  Standard process connection Pg 13.5
  Installation in standard pH assemblies possible

 • Characteristic

  Hygienic, optical sensor for stable oxygen measurement over multiple sterilization cycles

 • Measurement range

  0.004 to 30 mg/l
  0.05 to 330 %SAT
  0.1 to 700 hPa

 • Measuring principle

  Principle of luminescence quenching

 • Design

  Optical system, stainless steel

 • Material

  Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
  Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
  Process seal for Ex versions: FKM (not FDA-compliant)
  Seals/O-rings: EPDM, FFKM (USP<87>, <88> Class VI and
  FDA)
  Spot cap: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L), titanium or hastelloy
  Spot layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA)

 • Dimension

  Diameter: 12 mm (0.47 inch)
  Shaft length: 120, 160, 220, 320 and 420 mm
  (4.7 , 6.3 , 8.7 , 12.6 and 16.5 inch)

 • Process temperature

  1 to 140 °C
  (32 to 284 °F)

 • Process pressure

  0.02 to 13 bar abs
  (0 to 190 psi)

 • Temperature sensor

  Pt1000

 • Ex certification

  With ATEX, IECEx, NEPSI, Japan and INMETRO approvals for use in
  hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 and furthermore Zone 20, Zone 21 and Zone 22 in dust hazardous areas.
  With CSA C/US approval for use in
  hazardous areas Class I Division 1 and furthermore Class II Division 1 in dust hazardous areas.

 • Connection

  Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

 • Ingres protection

  IP68
  IP69

 • Additional certifications

  Additional certifications

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn