Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CYA680 hygienic flow assembly for small pipe diameters

Flow assembly
CYA680

Assembly for the Life Sciences and Chemical industries

CYA680
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Life Sciences, Oil & Gas, Chemical Industries

 • Installation

  flow assembly,with Clamp 0,25" ... 2"

 • Characteristic

  pipe mounting

 • Design

  flow assembly with small bore from 5mm ... 45mm corresponding the Clamp Diameters
  for mounting 1 pH electrode (CPS71D-TU) and 1Memosens CLS82D

 • Material

  Holder: stainless steel or PVDF
  Sealings: EPDM, Kalrez, Viton, Teflon-coated Viton (all FDA compliant)

 • Dimension

  flange spacing 82,55 mm, 3;25"

 • Process temperature

  max.130°C
  266°F

 • Process pressure

  Stainless steel: max. 16 bar; PVDF: max 4 bar

 • Connection

  Clamp 0,25" ... 2"

 • Additional certifications

  Material certification 3.1 EN 10204
  Surface roughness Ra < 0.76 µm.

 • Measuring principle

  Conductive

 • Characteristic

  Life Sciences, Oil & Gas, Chemical Industries

 • Design

  flow assembly with small bore from 5mm ... 45mm corresponding the Clamp Diameters
  for mounting 1Memosens CLS82D and or 1 pH electrode (CPS71D-TU)

 • Material

  Holder: stainless steel or PVDF
  Sealings: EPDM, Kalrez, Viton, Teflon-coated Viton (all FDA compliant)

 • Dimension

  flange spacing 82,55 mm, 3;25

 • Process temperature

  max.130°C
  266°F

 • Process pressure

  Stainless steel: max. 16 bar; PVDF: max 4 bar

 • Connection

  Clamp 0,25" ... 2"

 • Additional certifications

  Material certification 3.1 EN 10204
  Surface roughness Ra < 0.76 µm.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn