Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Orbipac CPF81D - Compact digital pH sensor for harsh environments

Digital pH sensor
Orbipac CPF81D

Memosens compact electrode for wastewater, primaries and metal industries

CPF81D
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Chọn theo đề xuất của chúng tôi

Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Thường mua kèm theo

Sản phẩm liên quan

Liquiline M CM42 offers safe measurement in all process applications – even in hazardous areas.

Two-wire field device for hazardous and non-hazardous area use in chemicals, life sciences and food

The buffers CPY20 are produced in the permanent DAkkS-accredited calibration laboratory.

Highly precise pH buffers for all industries

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn