Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Memosens CPS97D - Digital non-glass pH electrode for heavily soiled media

Digital non-glass pH sensor Memosens CPS97D

Memosens ISFET sensor for heavily polluted media in chemical processes, paper or paint production

CPS97D
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Chọn theo đề xuất của chúng tôi

Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Thường mua kèm theo

Sản phẩm liên quan

The buffers CPY20 are produced in the permanent DAkkS-accredited calibration laboratory.

Highly precise pH buffers for all industries

Liquiline M CM42 offers safe measurement in all process applications – even in hazardous areas.

Two-wire field device for hazardous and non-hazardous area use in chemicals, life sciences and food

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn