Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Flowfit CPA240 - Flow assembly for high temperatures and pressures

Flow assembly
Flowfit CPA240

Durable assembly for the chemical, petrochemical, and power industries

CPA240
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Sealing

  Viton-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089409
  • Sealing

  Fluoraz-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089411
  • Sealing

  Chemraz-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089410
  • Sealing

  EPDM-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089408
  • Sealing

  EPDM-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089412
  • Sealing

  Chemraz-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089414
  • Sealing

  Viton-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089413
  • Sealing

  Fluoraz-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089415
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Viton

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501168
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Chemraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501169
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Hateloy/Chemraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501165
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/Fluoraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501166
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/EPDM

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501163
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/Viton

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501164
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Tantal/EPDM

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501167
  • Connection (process)

  Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Fluoraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501170
  • further parts

  Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161431
  • further parts

  Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161433
  • further parts

  Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Chemraz

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161434
  • further parts

  Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Fluoraz

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161435
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Chemraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501160
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Viton

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501159
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Fluoraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501161
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Fluoraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501157
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Viton

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501155
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/EPDM

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501154
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Tantal/EPDM

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501158
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Chemraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501156
  • Cover

  Kit CPA140/240 dummy plug Fluoraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501153
  • Cover

  Kit CPA140/240 dummy plug Chemraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501152
  • Cover

  Kit CPA140/240 dummy plug Viton

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501151
  • Cover

  Kit CXA140/240 dummy plug EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501149
  • Connection (electrical)

  Kit CPA140/240-3 PM connection

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  51501162
  • Cover

  Kit CPA240-xxxxxxx cover complete

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  51501191
  • Fixing

  Kit CPA240-2 union nut NW50

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  51501193
  • Cover

  Kit CPA240-2 drain screw PVDF/EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501195
  • Cover

  Kit CPA240-2 drain screw PVDF/Viton

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501196
  • Cover

  Kit CPA240-2 drain screw PVDF/Fluoraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501198
  • Cover

  Kit CPA240-2 drain screw PVDF/Chemraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501197
  • Connection (process)

  Kit CPA240-30 holder 1.4404/Viton

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501176
  • Connection (process)

  Kit CPA240-30 holder 1.4404/Chemraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501177
  • Connection (process)

  Kit CPA240-30 holder 1.4404/Fluoraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501178
  • Connection (process)

  Kit CPA240-30 holder 1.4404/EPDM

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501175
  • Cover

  Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501199
  • Cover

  Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/Chermaz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501201
  • Cover

  Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/Fluoraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501202
  • Cover

  Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/Viton

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501200
  • Sealing

  Kit CxA O-ring 10.69x3.53 FKM (10x)

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71516970
  • Sealing

  Kit CxA O-ring 10.69x3.53 EPDM (10x)

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71516973

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn