Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Flowfit CPA240 - Flow assembly for high temperatures and pressures

Flow assembly
Flowfit CPA240

Durable assembly for the chemical, petrochemical, and power industries

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Viton-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089409
 • Fluoraz-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089411
 • Chemraz-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089410
 • EPDM-O-Ring-Set for CPA240-2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50089408
 • EPDM-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089412
 • Chemraz-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089414
 • Viton-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089413
 • Fluoraz-O-Ring-Set for CPA240-3

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50089415
 • Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Viton

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501168
 • Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Chemraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501169
 • Kit CPA140/240-2 holder Hateloy/Chemraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501165
 • Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/Fluoraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501166
 • Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/EPDM

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501163
 • Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/Viton

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501164
 • Kit CPA140/240-2 holder Tantal/EPDM

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501167
 • Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Fluoraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51501170
 • Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161431
 • Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161433
 • Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Chemraz

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161434
 • Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Fluoraz

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71161435
 • Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Chemraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501160
 • Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Viton

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501159
 • Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Fluoraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501161
 • Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Fluoraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501157
 • Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Viton

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501155
 • Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/EPDM

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501154
 • Kit CPA140/240-2 PM Tantal/EPDM

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501158
 • Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Chemraz

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51501156
 • Kit CPA140/240 dummy plug Fluoraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501153
 • Kit CPA140/240 dummy plug Chemraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501152
 • Kit CPA140/240 dummy plug Viton

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501151
 • Kit CXA140/240 dummy plug EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  51501149
 • Kit CPA240 dummy plug PEEK/316L Fluoraz

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71546244
 • Kit CPA240 dummy plug PEEK/316L Chemraz

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71546245
 • Kit CPA240 dummy plug PEEK/316L Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71546246
 • Kit CPA240 dummy plug PEEK/316L EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71546247
 • Kit CPA140/240-3 PM connection

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  51501162
 • Kit CPA240-xxxxxxx cover complete

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  51501191
 • Kit CPA240-2 union nut NW50

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  51501193
 • Kit CPA240-2 drain screw PVDF/EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501195
 • Kit CPA240-2 drain screw PVDF/Viton

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501196
 • Kit CPA240-2 drain screw PVDF/Fluoraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501198
 • Kit CPA240-2 drain screw PVDF/Chemraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51501197
 • Kit CPA240-30 holder 1.4404/Viton

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501176
 • Kit CPA240-30 holder 1.4404/Chemraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501177
 • Kit CPA240-30 holder 1.4404/Fluoraz

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501178
 • Kit CPA240-30 holder 1.4404/EPDM

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51501175
 • Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501199
 • Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/Chermaz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501201
 • Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/Fluoraz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501202
 • Kit CPA240-30 drain screw 1.4404/Viton

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51501200
 • Kit CxA O-ring 10.69x3.53 FKM (10x)

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71516970
 • Kit CxA O-ring 10.69x3.53 EPDM (10x)

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71516973

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn