Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Flowfit CPA240 - Flow assembly for high temperatures and pressures

Flow assembly
Flowfit CPA240

Durable assembly for the chemical, petrochemical, and power industries

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Drinking water treatment plants, boiler feedwater and ultra-pure water plants, cooling-water circuits, fertiliser production, sugar production, gas scrubbers, petrochemical plants

 • Installation

  Flow assembly

 • Characteristic

  Piping, bypass

 • Design

  3 electrode installation locations, 120mm electrodes, flow direction horizontal or from the bottom, thread connection G1/2" for spray cleaning

 • Material

  Flow vessel: PVDF or stainless steel 1.4404
  O-rings: EPDM, Viton, Chemraz or Fluoraz

 • Process temperature

  PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F)
  Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F)
  With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)

 • Process pressure

  PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F)
  Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)

 • Connection

  Pressurized flange DN25/PN16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A

 • Additional certifications

  Material certification 3.1.B EN 10204

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Drinking water treatment plants, boiler feedwater and ultra-pure water plants, cooling-water circuits, fertiliser production, sugar production, gas scrubbers, petrochemical plants

 • Installation

  Flow through holder

 • Characteristic

  Piping, bypass

 • Design

  3 electrode installation locations, 120mm electrodes, flow direction horizontal or from the bottom, thread connection G1/2" for spray cleaning

 • Material

  Flow vessel: PVDF or stainless steel 1.4404
  O-rings: EPDM, Viton, Chemraz or Fluoraz

 • Process temperature

  PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F)
  Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F)
  With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)

 • Process pressure

  PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F)
  Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)

 • Connection

  Pressurized flange DN25/PN16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A

 • Additional certifications

  Material certification 3.1.B EN 10204

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn