Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cleanfit CPA472D - Retractable assembly for harsh process conditions

Manual or automatic retractable assembly Cleanfit CPA472D

Heavy-duty assembly for chemical and power industries

CPA472D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Manual Kits CPA472D 2013

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71217188
  • further parts

  Manual CPA472D Retrofit

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71297785
  • Sealing

  CPA472D seals not medium cont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  71024454
  • Sealing

  CPA472D Sealing set inside flange Kalrez

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211749
  • Sealing

  CPA472D seal set flange inside Viton

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211751
  • Sealing

  CPA472D Seal set flange inside EPDM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211752
  • Sealing

  CPA472D seal set G1 1/4" inside EPDM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211736
  • Sealing

  CPA472D seal set G1 1/4" inside Viton

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211745
  • Sealing

  CPA472D seal set G1 1/4 inside Kalrez

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211748
  • Sealing

  CPA472D seals flange Viton mediumcont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71024242
  • Sealing

  Sealings set CPA472D Viton

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71027299
  • Sealing

  CPA472D Seals flange Kalrez mediumcont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71024247
  • Sealing

  Sealings set CPA472D Kalrez

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71027302
  • Sealing

  CPA472D Seals flange EPDM mediumcont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71043257
  • Sealing

  Sealings set EPDM for CPA472D G1 1/4"

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71043259
  • Sealing

  Kit CPA472/D: 20 pcs. O-ring ID14 W3 FPM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71090063
  • Sealing

  Kit CPA472/D: 2 pcs.O-ring ID14W3 KALREZ

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71090065
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214026
  • further parts

  Spare parts CPA871, all materials

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0003-
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214033
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,N

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214227
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,N

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214228
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PEEK, F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214230
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PVDF,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214232
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN,PVDF-C,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214233
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214234
  • Assembly/armature housing

  Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214235
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D long, 361Ti, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214236
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D long, Alloy, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214237
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D short, 361Ti, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214238
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D short, Alloy, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214239
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D long, 316Ti, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214240
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D long, Alloy, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214242
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D short, 361Ti, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214243
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D short, Alloy, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214244
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D long, PEEK, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214245
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D short, PEEK, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214246
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D long, PVDF, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214247
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D short, PVDF, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214248
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D long, PVDF-C, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214249
  • Measuring chamber

  Kit CPA472D short,PVDF-C, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214250
  • Adapter housing/cable entry

  KIT CPA472D man.long Gel:retract.pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026649
  • Adapter housing/cable entry

  KIT CPA472D long pneum. Gel: retr. pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026651
  • Adapter housing/cable entry

  KIT CPA472D short hand Gel: retr. pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026652
  • Adapter housing/cable entry

  KIT CPA472D short pneum. Gel: retr. pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026653
  • Adapter housing/cable entry

  Kit CPA472D KCI-pipe manual

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71102512
  • Adapter housing/cable entry

  Kit CPA472D KCi-pipe pneumatic

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71102513
  • Assembly/armature housing

  KIT CPA472D long: Cylinder 1.4404 w.head

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71026656
  • Assembly/armature housing

  KIT CPA472D short: Cylinder1.4404 w.head

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71026658
  • Flange

  KIT CPA472D with flange: flange DN50

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71026774
  • Flange

  KIT CPA472D with flange: flange ANSI 2"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71026776
  • Sealing

  KIT 472D DN50+ANSI 2", PEEK: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026766
  • Sealing

  KIT 472D DN50+ANSI 2", PVDF: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026767
  • Sealing

  KIT 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026768
  • Sealing

  KIT 472D DN50+ANSI 2", HC4: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026770
  • Sealing

  KIT 472D DN50+ANSI 2",1.4571:raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026772
  • Flange

  KIT CPA472D with flange: flange DN80

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71026775
  • Sealing

  KIT CPA472D DN80 PEEK: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026781
  • Sealing

  KIT CPA472D DN80 PVDF: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026783
  • Sealing

  KIT CPA472D DN80 PVDF-cond: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026784
  • Sealing

  KIT 472D DN80 HC4: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026785
  • Sealing

  KIT CPA472D DN80 1.4571: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026787
  • Flange

  KIT CPA472D with flange: JIS flange

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71085857
  • Sealing

  KIT 472D JIS flange, PEEk: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085850
  • Sealing

  KIT 472D JIS flange, PVDF: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085851
  • Sealing

  KIT 472D JIS flange, PVDF-C: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085852
  • Sealing

  KIT 472D JIS flange, HC4: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085854
  • Sealing

  KIT 472D JIS flange, 316TI: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085856
  • Fixing

  Kit CPA472D/473: 20retaining washer

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  71103282
  • Connection (process)

  KIT 472D HC4, G1/4": Swagelok rinse conn

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71026794
  • Connection (process)

  KIT 472D 1.4571 G1/4: Swagelok rinse con

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71026796
  • further parts

  KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2.8
  51503732
  • Pneumatic

  KIT CPA47X: Throttel check valve

  • Pneumatic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71329949
  • Pneumatic

  KIT CPA: elbow conn. R1/8 OD6 SS 2 pcs.

  • Pneumatic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  71027935
  • Assembly/armature accessory

  KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)

  • Assembly/armature accessory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  51503733
  • Fixing

  KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51503731
  • Assembly/armature accessory

  KIT CPA472D: cyl. screw M6x70 20 pcs.

  • Assembly/armature accessory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71026789
  • Assembly/armature accessory

  KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.

  • Assembly/armature accessory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  51503738
  • Cover

  Splash protection cap for assemblies

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  51517522
  • Adapter housing/cable entry

  Protective pipe short f.process assembly

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  26
  51518182
  • further parts

  hose support f. Ø6 und Ø8 KCL hose

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51518208
  • Adapter housing/cable entry

  Protective sleeve wide f. KCl-electr.

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  27
  50080430

  Pneum. proxim. switches f.retrofitting

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  51502874

  KIT CPA47x electr. proxim.switches

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  51502873

  Built-in adapt.straight,Size25,1.4404

  Mã đơn hàng
  51500328

  Built-in adapt.oblique,Size 25,1.4404

  Mã đơn hàng
  51500327

  flange- welding socket DN50,PN16

  Mã đơn hàng
  71098682

  Dummy plug 316L, G 1 1/4 inch internal

  Mã đơn hàng
  51502800

  Locking screw G1/4 inch GL8mm

  Mã đơn hàng
  50092264

  Hose connection set PVDF, G 1/4"-DN 12

  Mã đơn hàng
  50090491

  KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p

  Mã đơn hàng
  51503730

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn