Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cleanfit CPA472D - Retractable assembly for harsh process conditions

Manual or automatic retractable assembly Cleanfit CPA472D

Heavy-duty assembly for chemical and power industries

CPA472D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CPA472D-KCl: Exit air seal bush PVDF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065953
 • Manual Kits CPA472D 2013

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71217188
 • Manual CPA472D Retrofit

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71297785
 • CPA472D seals not medium cont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  71024454
 • CPA472D Sealing set inside flange Kalrez

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211749
 • CPA472D seal set flange inside Viton

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211751
 • CPA472D Seal set flange inside EPDM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211752
 • CPA472D seal set G1 1/4" inside EPDM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211736
 • CPA472D seal set G1 1/4" inside Viton

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211745
 • CPA472D seal set G1 1/4 inside Kalrez

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71211748
 • CPA472D seals flange Viton mediumcont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71024242
 • Sealings set CPA472D Viton

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71027299
 • CPA472D Seals flange Kalrez mediumcont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71024247
 • Sealings set CPA472D Kalrez

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71027302
 • CPA472D Seals flange EPDM mediumcont.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71043257
 • Sealings set EPDM for CPA472D G1 1/4"

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71043259
 • Kit CPA472/D: 20 pcs. O-ring ID14 W3 FPM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71090063
 • Kit CPA472/D: 2 pcs.O-ring ID14W3 KALREZ

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71090065
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214026
 • Spare parts CPA871, all materials

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0003-
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214033
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,N

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214227
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,N

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71214228
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PEEK, F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214230
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PVDF,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214232
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN,PVDF-C,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214233
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214234
 • Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,F,G

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71214235
 • Kit CPA472D long, 361Ti, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214236
 • Kit CPA472D long, Alloy, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214237
 • Kit CPA472D short, 361Ti, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214238
 • Kit CPA472D short, Alloy, D18-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214239
 • Kit CPA472D long, 316Ti, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214240
 • Kit CPA472D long, Alloy, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214242
 • Kit CPA472D short, 361Ti, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214243
 • Kit CPA472D short, Alloy, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214244
 • Kit CPA472D long, PEEK, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214245
 • Kit CPA472D short, PEEK, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214246
 • Kit CPA472D long, PVDF, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214247
 • Kit CPA472D short, PVDF, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214248
 • Kit CPA472D long, PVDF-C, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214249
 • Kit CPA472D short,PVDF-C, D25-I: Sensorg

  • Measuring chamber
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71214250
 • KIT CPA472D man.long Gel:retract.pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026649
 • KIT CPA472D long pneum. Gel: retr. pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026651
 • KIT CPA472D short hand Gel: retr. pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026652
 • KIT CPA472D short pneum. Gel: retr. pipe

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71026653
 • Kit CPA472D KCI-pipe manual

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71102512
 • Kit CPA472D KCi-pipe pneumatic

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71102513
 • KIT CPA472D long: Cylinder 1.4404 w.head

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71026656
 • KIT CPA472D short: Cylinder1.4404 w.head

  • Assembly/armature housing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71026658
 • KIT CPA472D with flange: flange DN50

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71026774
 • KIT CPA472D with flange: flange ANSI 2"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71026776
 • KIT 472D DN50+ANSI 2", PEEK: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026766
 • KIT 472D DN50+ANSI 2", PVDF: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026767
 • KIT 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026768
 • KIT 472D DN50+ANSI 2", HC4: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026770
 • KIT 472D DN50+ANSI 2",1.4571:raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026772
 • KIT CPA472D with flange: flange DN80

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71026775
 • KIT CPA472D DN80 PEEK: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026781
 • KIT CPA472D DN80 PVDF: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026783
 • KIT CPA472D DN80 PVDF-cond: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026784
 • KIT 472D DN80 HC4: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026785
 • KIT CPA472D DN80 1.4571: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71026787
 • KIT CPA472D with flange: JIS flange

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71085857
 • KIT 472D JIS flange, PEEk: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085850
 • KIT 472D JIS flange, PVDF: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085851
 • KIT 472D JIS flange, PVDF-C: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085852
 • KIT 472D JIS flange, HC4: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085854
 • KIT 472D JIS flange, 316TI: raised face

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71085856
 • Kit CPA472D/473: 20retaining washer

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  71103282
 • KIT 472D HC4, G1/4": Swagelok rinse conn

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71026794
 • KIT 472D 1.4571 G1/4: Swagelok rinse con

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71026796
 • KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2.8
  51503732
 • KIT CPA47X: Throttel check valve

  • Pneumatic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71329949
 • KIT CPA: elbow conn. R1/8 OD6 SS 2 pcs.

  • Pneumatic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  71027935
 • KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)

  • Assembly/armature accessory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  51503733
 • KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  51503731
 • KIT CPA472D: cyl. screw M6x70 20 pcs.

  • Assembly/armature accessory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71026789
 • KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.

  • Assembly/armature accessory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  51503738
 • Splash protection cap for assemblies

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  51517522
 • Protective pipe short f.process assembly

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  26
  51518182
 • hose support f. Ø6 und Ø8 KCL hose

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51518208