Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cleanfit CPA473 - Retractable holder for fibrous and sticky media

Manual or automatic retractable assembly Cleanfit CPA473

Assembly with ball valve for the chemical, paper, and wastewater industries

CPA473
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Chemical industry, paper industry, wastewater, industrial water, power plants, refuse incinerators, sugar industry

 • Installation

  Retractable assembly with ball valve

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min DN80)

 • Design

  Manual or pneumatical
  Manual or pneumatical ball valve
  Can be fully automated with CPC30 / 300
  Integrated rinse chamber with connection G 1/4" or NPT 1/4"

 • Material

  Seals: EPDM / FPM / perfluoroelastomer
  Electrode holder: stainless steel 1.4404
  Ball valve: Stainless steel 1.4401, PTFE
  Inlet safety seal: PVDF, PTFE, Viton®
  Outlet safety seal: PVDF, Stainless steel 1.4404
  Rinse connection socket: Stainless steel 1.4404

 • Dimension

  Immersion depth: 61 to 235mm
  (2.4 inch to 9.25 inch)

 • Process temperature

  PA pressure cylinder (manually only):
  Max. 80 °C (176 °F)
  Stainless steel pressure cylinder: up to 100°C (212 °F) with continuous operation up to 6 bar (87 psi)

 • Process pressure

  PA pressure cylinder: Max. 6 bar (87 psi)
  Stainless steel pressure cylinder: Max. 10 bar (145 psi)
  Pneumatic outlet safety seal:
  6 bar at 100 °C (87 psi at 212 °F)

 • Connection

  G1¼ internal thread, DN50, DN65, ANSI 2"

 • Additional certifications

  3.1. acc. to EN 10204

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Chemical industry, paper industry, wastewater, industrial water, power plants, refuse incinerators, sugar industry

 • Installation

  Retractable holder with ball valve

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min DN80)

 • Design

  Manual or pneumatical
  Manual or pneumatical ball valve
  Can be fully automated with CPC30 / 300
  Integrated rinse chamber with connection G 1/4" or NPT 1/4"

 • Material

  Seals: EPDM / FPM / perfluoroelastomer
  Electrode holder: stainless steel 1.4404
  Ball valve: Stainless steel 1.4401, PTFE
  Inlet safety seal: PVDF, PTFE, Viton®
  Outlet safety seal: PVDF, Stainless steel 1.4404
  Rinse connection socket: Stainless steel 1.4404

 • Dimension

  Immersion depth: 61 to 235mm
  (2.4 inch to 9.25 inch)

 • Process temperature

  PA pressure cylinder (manually only):
  Max. 80 °C (176 °F)
  Stainless steel pressure cylinder:
  up to 100°C (212 °F) with continuous operation up to 6 bar (87 psi)

 • Process pressure

  PA pressure cylinder: Max. 6 bar (87 psi)
  Stainless steel pressure cylinder: Max. 10 bar (145 psi)
  Pneumatic outlet safety seal:
  6 bar at 100 °C (87 psi at 212 °F)

 • Connection

  G1¼ internal thread, DN50, DN65, ANSI 2"

 • Additional certifications

  3.1.B EN 10204

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn