Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CPA450 basic assembly for the water & wastewater, chemical, pulp & paper and power industries.

Manual retractable assembly Cleanfit CPA450

Basic assembly for the water & wastewater, chemical, pulp & paper and power industries

CPA450
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • EPDM O-ring set for CPA 450

  • further parts
  Mã đơn hàng
  50090489
 • Viton O-ring set for CPA 450

  • further parts
  Mã đơn hàng
  50090490
 • Kalrez O-ring set for CPA 450

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71028925
 • Kit CPA450 PM mounting set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517802
 • Kit CPA450 Sensor holder; 316L; EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517804
 • Kit CPA450 Sensor holder; 316L; Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51517805
 • Kit CPA450 Sensor holder; 316L; Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71028949
 • Kit CPA450: Sensor holder; Alloy; Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71143000
 • Kit CPA450: Sensor holder; Ti; Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142999
 • Kit CPA450, immersion tube 100 mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128830
 • Kit CPA450, immersion tube 250 mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128831
 • Kit CPA450, immersion tube 700 mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128832
 • Kit CPA450, immersion tube 100mm Alloy

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128833
 • Kit CPA450, immersion tube 250mm Alloy

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128834
 • Kit CPA450, immersion tube 700mm Alloy

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128836
 • Kit CPA450, immersion tube 100mm titan.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128837
 • Kit CPA450, immersion tube 250mm titan.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128838
 • Kit CPA450, immersion tube 700mm titan.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128839
 • Kit CPA450, Handle bar with thread 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71244830
 • Kit CPA450 Sealing for handle bar

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71132821
 • Kit CPA450 Interlock; PA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501535
 • Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501536
 • Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501537
 • Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71028947
 • Kit CPA450 Flanged sleeve; Alloy; Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128841
 • Kit CPA450 Flanged sleeve; Ti; Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71128842
 • Kit CPA450 Rinse cham. G1 1/4 inch; 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501538
 • Kit CPA450 Flushing NPT 1 1/4 inch; 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501539
 • Kit CPA450 Closing screws; 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501540
 • Kit CPA450:Rinse Chamber MNPT 1,5";Alloy

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142986
 • Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Alloy

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142988
 • Kit CPA450: 3 Locking screws;Alloy

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142992
 • Kit CPA450: Rinse Chamb. MNPT 1,5";Titan

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142983
 • Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Titan

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142985
 • Kit CPA450: 3 Locking screws;Titanium

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142990
 • Hose connection set 1.4404, G 1/4"/DN12

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51502808
 • Kit CPA450 Ball valve G1 1/4 inch ; 316

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501542
 • Kit CPA450 Ball valve NPT1 1/4 inch; 316

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501543
 • Kit CPA450 Flange DN32; 316

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501544
 • Kit CPA450 Flange AISI 1 1/4 inch ; 316

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501545
 • Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501546
 • Kit CPA450 Rinse chamber;316L;Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501547
 • Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71028946
 • Kit CPA450 Ball valve DN32 Flange; 316

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501548
 • Kit CPA450 Ball val. ANSI1 1/4 inch; 316

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501549
 • Splash protection cap for assemblies

  Mã đơn hàng
  51517522
 • Safety Kit CPA450

  Mã đơn hàng
  71098681
 • Manometer G 1/4" for CPA450; 0-16 bar

  Mã đơn hàng
  71082362
 • Drain ball 1/4" for drain of chamber

  Mã đơn hàng
  71083041
 • Hose connection set PVDF, G 1/4"-DN 12

  Mã đơn hàng
  50090491
 • Welding adaptor straight for CPA450-F/G

  Mã đơn hàng
  51502284
 • Kit CPA450 hook wrench 58-62 mm

  Mã đơn hàng
  71504530

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn