Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline Control CDC90 is an automatic cleaning and calibration system for pH and ORP sensors.

Cleaning and calibration system
Liquiline Control CDC90

Fully automatic system for pH and ORP measuring points in all industries

CDC90
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CDC90 Cover without electronic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361216
 • Kit CDC90 interface Board

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379312
 • Kit CDC90 PROFINET cable M12 - RJ45

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379315
 • Kit CDC90 Gateway module Profibus

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379318
 • Kit CDC90 Gateway module Profinet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379319
 • Kit CDC90 Gateway EtherNet/IP

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71518246
 • Kit CDC90 Ethernet cable M12-RJ45 90°

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71518244
 • Kit CDC90 USB Stick 64 GB

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71518248
 • Kit CDC90 Cable glands control unit

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71518249
 • Kit CDC90 air filter

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361218
 • Kit CDC90 wall holder V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361219
 • Kit CDC90 wall holder steel coated

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379320
 • Kit CDC90 valveblock 8 valves

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361221
 • Kit CDC90 valveblock 16 valves

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361222
 • Kit CDC90 valve module 2x (NC)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361223
 • Kit CDC90 valve modul 2x (NO)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361225
 • Kit CDC90 Valve module 5/2-way

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71481481
 • Kit CDC90 Pressure monitor pneumatic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361230
 • Kit CDC90 remote IO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361232
 • Kit CDC90 fuse 6A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361233
 • Kit CDC90 power supply

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361234
 • Kit Sensor output interface

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361237
 • Kit CDC90 Cable glands pneu control unit

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71518250
 • Kit CDC90 membrane pump

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361240
 • Kit CDC90 canister with pump/fittings

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361241
 • Kit CDC90 Level switch

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71481484
 • Kit CDC90 multihose air 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361242
 • Kit CDC90 multihose air 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361244
 • Kit CDC90 multihose medium 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361247
 • Kit CDC90 multihose medium 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361248
 • Kit CDC90 2 channel multihose 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379323
 • Kit CDC90 2 channel multihose 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379325
 • Kit CDC90 changeover valve PVDF/FKM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71379326
 • Kit CDC90 check valves PVDF/FKM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361249
 • Kit CDC90 bracket rinsing bl. assembly

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361254
 • Kit CDC90 rinsing block 4x, PVDF/FKM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361264
 • Kit CDC90 Water valve

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71481482
 • Kit CDC90 fittings

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71361228
 • Kit strainer element for water filter

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71390990
 • Kit base module BASE-E

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71141336
 • Kit: base module BASE2-E

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71431302
 • Kit: module ETH

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71272410
 • Kit: Connecting cable power supply

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155580
 • Kit: module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135633
 • Kit: module 2AI

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135639
 • Kit: module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135638
 • Kit: power distribution terminals

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101461
 • Kit: Mounting plate

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101763
 • Kit: field housing lower part plastic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101734
 • Kit Threaded inserts M4 for field device

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71321820
 • Kit: mechanical inner housing parts

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101765
 • Kit: set cable glands M complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101768
 • Kit: Set cable glands NPT complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101770
 • Kit: Set cable glands G complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101771
 • Kit: 6x closing plugs for cable entry

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71104942
 • Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
 • Kit: 1x set of terminals module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155582
 • Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
 • Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
 • Kit: Set 10x hinges for housingcover

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107454
 • Kit: set 5end and blind cover

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107455
 • Kit CA8x/CDC90 Wall tray reagents

  Mã đơn hàng
  71422095
 • Kit water filter

  Mã đơn hàng
  71390988
 • Kit pressure reducer with manometer

  Mã đơn hàng
  71390993
 • SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive

  Mã đơn hàng
  71110815
 • Kit: M12 external jack f. digital sensor

  Mã đơn hàng
  71107456
 • Kit: M12 external jack for Ethernet

  Mã đơn hàng
  71140893

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn