Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline Control CDC90 is an automatic cleaning and calibration system for pH and ORP sensors.

Cleaning and calibration system
Liquiline Control CDC90

Fully automatic system for pH and ORP measuring points in all industries

CDC90
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Automates Memosens pH and ORP measuring points in all industries

 • Installation

  Complete automated cleaning and validation system including a selectable retractable holder

 • Characteristic

  Full automatic cleaning, monitoring and validation system for Memosens sensor

 • Design

  Compact cleaning system to connect on a retractable holder including transmitter

 • Dimension

  237 x 194 x 162 mm (l x h x w)
  9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w)

 • Connection

  DCS/PLS connection on Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP and current in/ output

 • Additional certifications

  CE, CSA general purpose