Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquisys CPM223 is a compact panel device for analog and digital (Memosens) pH/ORP sensors.

pH/ORP transmitter
Liquisys CPM223

Compact panel device for all industries

CPM223
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CXM2X3 Relaismod. 2rel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500320
 • KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51511446
 • Kit CXM2X3 Relaismodule 4rel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51500321
 • Kit CxM2x3: realy modul 4 REL prot. coat

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  71129943
 • KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51511447
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 2rel.+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51504304
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51504305
 • KIT CXM2X3 power supply 100..230 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51500317
 • KIT CXM2X3 power supply AC prot.coating

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71129939
 • KIT CxM2x3 power supply 24 AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  51500318
 • Kit CXM223 housing assembly

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  330
  51501075
 • KIT CXM223 Mechanical housing parts

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501076
 • Kit CXM223 side wall

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  310
  51502124
 • Kit CXM223 End frame Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  340
  51502513
 • KIT CXM223 Ground terminal strip

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  340
  51501086
 • KIT CXM223 Terminal strip

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  430
  51501078
 • KIT MKP2 Transmitter module pH/ORP/IsFET

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  51507096
 • KIT MKP3 transmitter module pH/ORP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  51518244
 • KIT MKD1 Memosens-Transmittermodule cpl.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  51514966
 • KIT MKD1 universal transm digital coat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  71129957
 • KIT CPM2X3 Central module I1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501081
 • KIT CPM2x3 central module I1 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501083
 • KIT CPM2x3 central module I1HART coating

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71129949
 • KIT CPM2x3 Central modul I2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501082
 • KIT CPM2x3 central module I2 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501084
 • KIT CPM2X3 central module Profibus PA

  • further parts
  Số