Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquisys CPM223 is a compact panel device for analog and digital (Memosens) pH/ORP sensors.

pH/ORP transmitter
Liquisys CPM223

Compact panel device for all industries

CPM223
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Kit CXM2X3 Relaismod. 2rel

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51500320
  • further parts

  KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51511446
  • further parts

  Kit CXM2X3 Relaismodule 4rel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51500321
  • further parts

  Kit CxM2x3: realy modul 4 REL prot. coat

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  71129943
  • further parts

  KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51511447
  • further parts

  Kit CXM2X3 Relais Mod. 2rel.+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51504304
  • further parts

  Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51504305
  • further parts

  KIT CXM2X3 power supply 100..230 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51500317
  • further parts

  KIT CXM2X3 power supply AC prot.coating

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71129939
  • further parts

  KIT CxM2x3 power supply 24 AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  51500318
  • further parts

  Kit CXM223 housing assembly

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  330
  51501075
  • further parts

  KIT CXM223 Mechanical housing parts

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501076
  • further parts

  Kit CXM223 side wall

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  310
  51502124
  • further parts

  Kit CXM223 End frame Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  340
  51502513
  • further parts

  KIT CXM223 Ground terminal strip

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  340
  51501086
  • further parts

  KIT CXM223 Terminal strip

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  430
  51501078
  • further parts

  KIT MKP2 Transmitter module pH/ORP/IsFET

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  51507096
  • further parts

  KIT MKP3 transmitter module pH/ORP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  51518244
  • further parts

  KIT MKD1 Memosens-Transmittermodule cpl.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  51514966
  • further parts

  KIT MKD1 universal transm digital coat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  230
  71129957
  • further parts

  KIT CPM2X3 Central module I1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501081
  • further parts

  KIT CPM2x3 central module I1 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501083
  • further parts

  KIT CPM2x3 central module I1HART coating

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71129949
  • further parts

  KIT CPM2x3 Central modul I2

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501082
  • further parts

  KIT CPM2x3 central module I2 HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501084
  • further parts

  KIT CPM2X3 central module Profibus PA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51501085
  • further parts

  Kit CPM2X3 central module Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  51502503
  • further parts

  Kit CPM2x3: Central mod. PB DP; H/W 2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71134724
  • further parts

  Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  71134732
  • further parts

  KIT CUM223/CPM223-M:terminal stripset

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  422
  51501205
  • further parts

  KIT CPM223 Terminal strip set

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  422
  51501077
  • further parts

  KIT CPM223 terminal strip Profibus PA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  422
  51502125
  • further parts

  Kit CPM223 terminal strip, Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  422
  51502494
  • further parts

  KIT CPM223 BNC socket+screen plate

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  235
  51501070
  • further parts

  Kit CxM223: Front foil + 6 key lifters

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  335
  71071440

  Upgrade "Plus-Package" for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500385

  Upgrade cleaning for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500963

  elbow BNC-plug

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  210
  50074961

  Mounting bracket 96x96 Housing

  Mã đơn hàng
  50047795

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn