Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
OUA260 is the best-in-class flow cell for absorption, color and turbidity measurements.

Assembly for process photometers
OUA260

Flow assembly for a variety of optical inline measurements

OUA260
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  For further repair or spare part inquiries

  • further parts
  • further parts

  please contact your local

  • further parts
  • further parts

  E+H Sales- and serviceorganisation

  • further parts
  • further parts

  KIT OUA260 Window O-rings EPDM (USP)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136357
  • further parts

  KIT OUA260 Window O-rings Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136358
  • further parts

  KIT OUA260 Window O-rings Silicone

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136359
  • further parts

  KIT OUA260 Window O-rings Viton (USP)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136360
  • further parts

  KIT OUA260 Lamp and Detector O-Rings

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142537
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 14mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136387
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 16.5mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136388
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 18.5mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136389
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 18mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136390
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 19mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136391
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 21.5mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136392
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 23.5mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136393
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 23mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136394
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 24mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136395
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 31.5mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136397
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 33.5mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136398
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 34mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136400
  • further parts

  KIT OUA260 Window Quartz 9mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71136406
  • further parts

  KIT OUA260 Window Sapphire 24mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71142623
  • further parts

  KIT OUA260 Window Sapphire 14mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71210134
  • further parts

  KIT OUA260 Window Sapphire 19mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71210137
  • further parts

  KIT OUA260 Window Sapphire 23mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71210139
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 9mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71321643
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 14mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71321645
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 16.5mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71321646
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 18mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71328047
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 19mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71321647
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 23mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71321648
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 24mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71321644
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 32.9mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71328048
  • further parts

  KIT OUA260 Window Borosilicate 34mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71328049
  • further parts

  KIT OUA260 POPL Adjustment tool

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71210140

  KIT OUA260 Retrofit 2mm POPL Certified

  Mã đơn hàng
  71210143

  KIT OUA260 Retrofit 5mm POPL Certified

  Mã đơn hàng
  71210144

  KIT OUA260 Certified POPL Gauge 0.5mm

  Mã đơn hàng
  71210145

  KIT OUA260 Certified POPL Gauge 1.0mm

  Mã đơn hàng
  71210146

  KIT OUA260 Certified POPL Gauge 2.0mm

  Mã đơn hàng
  71210147

  KIT OUA260 Certified POPL Gauge 5.0mm

  Mã đơn hàng
  71210148

  KIT OUA260 Retrofit 1mm POPL Certified

  Mã đơn hàng
  71210154

  KIT OUA260 Retrofit 0.5mm POPL Certified

  Mã đơn hàng
  71210155

  KIT OUA260 Retrofit 0.5mm POPL W/Air Prg

  Mã đơn hàng
  71210157

  KIT OUA260 Retrofit 1mm POPL W/Air Purge

  Mã đơn hàng
  71210158

  KIT OUA260 Retrofit 2mm POPL W/Air Purge

  Mã đơn hàng
  71210159

  KIT OUA260 Retrofit 5mm POPL W/Air Purge

  Mã đơn hàng
  71210160

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn