Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
OUA260 is the best-in-class flow cell for absorption, color and turbidity measurements.

Assembly for process photometers
OUA260

Flow assembly for a variety of optical inline measurements

OUA260
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  UV absorbance

 • Application

  Flow assembly for use in combination with photometric sensors OUSAFxx and OUSTF10

 • Material

  Body: Stainless steel AISI 316L, 1.4435, PVDF, other materials
  available on request
  Windows: Quartz, Sapphire or Borosilicate
  O-rings: Viton, Silicone, EPDM, Kalrez

 • Process temperature

  0 to 130 °C (32 to 194 °F)

 • Process pressure

  up to 20 bar (300 psi) depending on material, mean diameter and process connection

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn