Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The Stamoclean CAT411 sample preparation offers bacteria-free micro filtration from pressure pipes.

Sample preparation
Stamoclean CAT411

Self-cleaning crossflow filter for pressurized pipe sampling

CAT411
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Colorimetric

 • Characteristic

  Sample Preparation

 • Size

  370 x 200 x 70 mm
  14.43 x 7.8 x 2.73 inch

 • Design

  Housing CAT 411 POM
  Fastening screws Stainless steelSeals Perbunan®Filter membrane PTFE

 • Process temperature

  5 to 50 °C (41 to 122 °F)

 • Ambient temperature

  5 to 50 °C (41 to 122 °F)

 • Process pressure

  0.2 to 1 bar (3 to 15 psi)

 • Consistency of the sample

  to max. 8 g/l TS

 • Specials

  Sample preparation made of pressure pipe without additional pump possible, otherwise a feed pump is needed

 • Application

  Water, Wastewater, Processwater

 • Consumables

  Filter membranes necessary

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn