Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The Stamoclean CAT221 sample preparation offers filtrate for reliable online wastewater monitoring.

Stamoclean CAT221

CAT221
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CAT221 three-way valve 230 VAC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51516028
 • Kit CAT221 three-way valve 115 VAC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51516029
 • Kit CAT221 split sieve 50 µm (inlet)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51516031
 • Kit CAT221 split sieve 50 µm (outlet)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51516032
 • Kit CAT221 split sieve 100 µm (inlet)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  51516033
 • Kit CAT221 split sieve 100 µm (outlet)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  51516034
 • Kit CAT221 split sieve 200 µm (inlet)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  51516035
 • Kit CAT221 split sieve 200 µm (outlet)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  51516036
 • Kit CAT221 outlet bow with check valve

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51516038
 • Kit CAT221 outlet bow w/o check valve

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51516039
 • Kit CAT221 Set of hydraulic connectors

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  51516041
 • Kit CAT221 hose (ID4, OD6) 5 m

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  51516042
 • Compressor 230V for CAT220/CAT430/CPC300

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51511868
 • Kit CAT221: Control relay 24 DC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71118828
 • Kit CAT221: Control relay 100-240 V AC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71118830

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn