Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The Stamoclean CAT221 sample preparation offers filtrate for reliable online wastewater monitoring.

Stamoclean CAT221

CAT221
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Colorimetric

 • Characteristic

  Back wash filter system for sample preparation with filter elements from 50µm to 200µm depending on the order code suitable for inlet or outlet of a WWTP. For the inlet you need a grinding pump.

 • Size

  438 x 650 x 250 mm
  17.08 x 25.35 x 9.75 inch

 • Design

  Back wash filter system completely premounted on a mounting plate.

 • Process temperature

  5°C-40°C / 41°F-104°F

 • Ambient temperature

  0°C-50°C / 32°F-122°F

 • Process pressure

  0,2bar-4bar / 2.9psi-58psi

 • Sample flow rate

  1 to 2,5 m^3/h

 • Specials

  Back flushing with compressed air or industrial water

 • Application

  Water / Wastewater / Processwater

 • Power supply

  115 V AC / 60 Hz or 230 V AC / 50 Hz or 24V DC

 • Consumables

  No filter elements necessary

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn