Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CAT810 - Sample preparation system for pressurized pipes and outlets

Sample preparation
Liquiline System CAT810

Self-cleaning backflush filter for sampling from pressurized pipes and outlets

CAT810
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • CAT810: cleaning valve 230 V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  232
  71222225
 • CAT810: cleaning valve 115 V

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  233
  71222226
 • Kit CAT810: 10 x hose conn. G1/4", 90o

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  236
  71222236
 • Kit CAT8xx: PU hose ID 4mm, black, 5m

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  238
  71235288
 • Kit CAT810: 1 year of maintenance

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71354056
 • Kit CAT810: 3 years of maintenance

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71242670
 • Kit CAT8xx: filter O-ring set (20 x)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  209
  71222206
 • Kit CAT8xx: 10 x hose connector 90o

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  213
  71222214
 • Kit CAT8xx: 10 x hose connector G1/4"

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  214
  71222216
 • Kit CAT8xx: PTFE hose transparent 5m

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  219
  71222222
 • Kit CAT810: inlet pipe w. tap basic pan

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  252
  71251165
 • Kit CAT810: inlet pipe w/o tap, socket

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  253
  71251167
 • Kit CAT810: air valve stand basic panel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  254
  71251168
 • Kit CAT810: sieve filter 50um complete

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  239
  71242664
 • Kit CAT810: sieve filter 50um only sieve

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  239
  71372067

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn