Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CAT820 - Sample preparation system for aeration, outlets, surface waters

Sample preparation
Liquiline System CAT820

In-situ filtration system for sampling in wastewater treatment plants and surface waters

CAT820
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit CAT820/860: 1 year of maintenance

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  241
  71326150
 • Kit CAT820/860: 3 years of maintenance

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  241
  71229924
 • Kit CAT820/860: filter candle 0,1um

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  205
  71222181
 • Kit CAT820/860: filter complete 0,4um

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  205
  71374136
 • Kit CAT820/860: filter candle 0,4um

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  205
  71383467
 • Kit CAT820 filter plate 0.04 µm PAN

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71482285
 • Kit CAT820 mounting filter plate

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71482277
 • Kit CAT820/860: filter holder PVC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  249
  71439870
 • Kit CAT820/860: 10 x connector hose pump

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  206
  71241442
 • cleaner CY820

  • further parts
  Mã đơn hàng
  CY820-
 • Kit CAT820: housing cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  220
  71218552
 • Kit CAT820: CPU module time controlled

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  248
  71247280
 • Kit CAT820/860: T-sensor (1 piece)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  247
  71247278
 • Kit CAT8xx: filter O-ring set (20 x)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  209
  71222206
 • Kit CAT8xx: 10 x hose connector 90o

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  213
  71222214
 • Kit CAT8xx: 10 x hose connector G1/4"

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  214
  71222216
 • Kit CAT8xx: PTFE hose transparent 5m

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  219
  71222222
 • Kit CAT820/860: 10 x hose connector L

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  203
  71222175
 • Kit CAT820/860: pump hoses (10 pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  210
  71222209
 • Kit CAT820/860: 10 x hose conn. straight

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  212
  71222213
 • Kit CAT8xx: PU hose ID 4mm, black, 5m

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  238
  71235288
 • Kit CAT820/860: pump roller head (10pcs)

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  208
  71222201
 • Kit CYH112: floater w accessories CAT8xx

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  255
  71254154
 • Kit CYH112: quick fastener CAT8xx

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  256
  71254159
 • Kit CYH112: cover for hose CAT8xx

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  257
  71254161
 • Kit CAT820/860: weight for filter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  259
  71305964
 • Kit CYH112 chain bracket 600x40mm PVC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71367868
 • Kit CAT820/860: filter complete 0,1um

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  244
  71241492
 • Liquiline System CAC800

  Mã đơn hàng
  CAC800-