Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CSF34 is an automatic water sampler for water & wastewater treatment and industrial processes.

Automatic water sampler
for North America
Liquistation CSF34

Fully automatic sampling in water, wastewater and industrial applications

CSF34
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Sampler

 • Functions

  Stationary sampler

 • Application

  Sampling from liquids

 • Dosing system

  Vacuum pump system
  Peristaltic pump system

 • Suction height

  8m (26.25ft)

 • Installation

  all weather outdoors

 • Cabinet

  Plastic ASA+PC

 • Distribution

  possible

 • Process temperature

  Sample temperature 2 to 50°C (36 to 122°F)

 • Cooling

  active, dynamic cooling unit

 • Process pressure

  max 0,8bar ( 11.6PSI)

 • Heating

  Evaporator and defrosting unit mounted in compact housing

 • Input

  Analogue: 2, galvanically isolated
  Binary: 2, galvanically isolated
  Optionl: 1 to 4 digital sensor inputs

 • Output / communication

  Binary: 2, galvanically isolated
  Optionl: 2 to 6 relay, 2 to 6 current outputs

 • Interface

  CDI
  Optional Ethernet, PROFIUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP

 • Data logger

  All events and data
  Sampling statistics

 • Power supply

  100 to 120/200 to 240 VAC +-10%, 50/60Hz

 • Dimension

  1258 x 753 x 625 mm (h x b x t)
  49.5 x 29.7 x 24.6 inch (h x w x d)

 • Weight

  101kg
  223lbs

 • Accessories

  Dosing system
  Housing equipment
  Electrical equipment

 • Options

  Interface to digial sensors
  Fieldbuscommunication