Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CSF34 is an automatic water sampler for water & wastewater treatment and industrial processes.

Automatic water sampler
for North America
Liquistation CSF34

Fully automatic sampling in water, wastewater and industrial applications

CSF34
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Spare parts for all sampler-systems

  • further parts
  • further parts

  Kit CSF48: Downpipe to rotary tap

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110970
  • further parts

  Kit CSF48: Rotary tap

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71098113
  • further parts

  Kit CSF48: axis rotary tap complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113519
  • further parts

  Kit CSF48: Rotary tap drive

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101959
  • further parts

  Kit CSF48: air cond. unit comp. coated

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113854
  • further parts

  Kit CSF48 air cond. unit: bellow

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71139091
  • further parts

  Kit CSF48: Power supply 90-230 V AC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103292
  • further parts

  Kit CSF48: housing for modules

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140611
  • further parts

  Kit CSF48: adapter cable BASE-E module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71187421
  • further parts

  Kit: display cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101762
  • further parts

  Kit CSF48: datacable base module - FMSY1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71139088
  • further parts

  Kit CSF48: rechargeable battery pack

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113885
  • further parts

  Kit CSF48: set of gaskets for doors

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103293
  • further parts

  Kit CSF48: set of ventilation grid (2x)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71138085
  • further parts

  Kit CSF48: roof plastic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71143162
  • further parts

  Kit CSF48: lock cylinder

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71138061
  • further parts

  Kit CSF48: upper door advanced

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159611
  • further parts

  Kit CSF48: upper door advanced w. window

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159615
  • further parts

  Kit CSF48: lower door advanced

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159620
  • further parts

  Kit CSF48: upper rear panel advanced

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159625
  • further parts

  Kit CSF48: lower rear panel advanced

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159631
  • further parts

  Kit CSF48: filterset housing ss

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71225573
  • further parts

  Spare parts for vacuum sampler-systems

  • further parts
  • further parts

  Kit CSF48: Airmanager complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71096396
  • further parts

  Kit CSF48 Airmanager: tubing set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111392
  • further parts

  Kit CSF48 Airmanager: hose clamp set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113461
  • further parts

  Kit CSF48: Flange dosing unit conductive

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71102985
  • further parts

  Kit CSF48: Flange dosing unit capacitive

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103166
  • further parts

  Kit CSF48: Glass dosing chamber

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103168
  • further parts

  Kit CSF48: Acryl dosing chamber

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103173
  • further parts

  Kit CSF48 Dosing unit: set of gaskets

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103176
  • further parts

  Kit CSF48: dosing tube 350ml with o-ring

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110628
  • further parts

  Kit CSF48 Dosing tube: intake pipe

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111006
  • further parts

  Kit CSF48: capacitive sensor

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159271
  • further parts

  Kit CSF48: cable set capacitive sensor

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71138994
  • further parts

  Kit CSF48: 3 contact spring + cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111132
  • further parts

  Kit CSF48: suction hose internal cpl.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111048
  • further parts

  Kit CSF48 suction hose: fastening clip

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113508
  • further parts

  Kit CSF48: sample feed 13 mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110853
  • further parts

  Kit CSF48: angle piece 110° 3 pcs

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71187422
  • further parts

  Kit CSF48 Membrane pump complete 8m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103239
  • further parts

  Kit CSF48: air filter for Membrane pump

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103283
  • further parts

  Kit CSF48: Diaphragm hose clamp w. tool

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103285
  • further parts

  Kit CSF48: 2 Diaphragm without tool

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110868
  • further parts

  Kit CSF48: maintenance vacuum acryl 1yr.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113947
  • further parts

  Kit CSF48: maintenance vacuum glass 1 yr

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113949
  • further parts

  Kit CSF48: maintenance large vacuum 8m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114091
  • further parts

  Kit CSF48: retrofit kit cond.-capacitive

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71139225
  • further parts

  Spare parts for peristaltic sampler-systems

  • further parts
  • further parts

  Kit CSF48 Hose pump: pump head

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103288
  • further parts

  Kit CSF48: carrier plate vac. acryl con.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159575
  • further parts

  Kit CSF48 Hose pump: pumphousing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103289
  • further parts

  Kit CSF48: carrier plate vac. acryl cap.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159582
  • further parts

  Kit CSF48 Hose pump: housing reed

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71113720
  • further parts

  Kit CSF48 Hose pump: pump motor

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71103290
  • further parts

  Kit Pressure sensor peristaltic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110996
  • further parts

  Kit CSF48 peristaltic: set of gaskets

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110928
  • further parts

  Kit CSF48 peristaltic: connection hose

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110972
  • further parts

  Kit CSF48: sample feed 10 mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71110857
  • further parts

  KIT CSF48 peristaltic tubing qty. 2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111191
  • further parts

  KIT CSF48 peristaltic tubing qty. 25

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111192
  • further parts

  Kit CSF48: maintenance large peristaltic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71115558
  • further parts

  Kit CSF48: carrier plate peristaltic cpl

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159590
  • further parts

  Kit CSF48: carrier plate perist. w. reed

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71159591
  • further parts

  Accessories for stationary sampler-systems

  • further parts
  • further parts

  Kit: module ETH

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71272410
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107453
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583

  Kit CSF48 Dosing tubing, qty 2

  Mã đơn hàng
  71111188

  Kit CSF48 Dosing tubing, qty 25

  Mã đơn hàng
  71111189

  Bottle tray + 12x 2 litre PE

  Mã đơn hàng
  71111155

  Bottle tray + 24x 1 litre PE

  Mã đơn hàng
  71111156

  Bottle tray 12x 1 + 6x 2 litre PE

  Mã đơn hàng
  71111157

  Location insert for bottle tray

  Mã đơn hàng
  71111163

  13 litre bottle PE + cap, quantity 1

  Mã đơn hàng
  71111169

  25 litre bottle PE + cap, quantity 1

  Mã đơn hàng
  71111170

  30 litre bottle PE + cap, quantity 1

  Mã đơn hàng
  71111172

  60 litre bottle PE + cap, quantity 1

  Mã đơn hàng
  71111173

  1 l wedge shaped bottle PE + cap, 24 pcs

  Mã đơn hàng
  71111176

  2 l wedge shaped bottle PE + cap, 12 pcs

  Mã đơn hàng
  71111178

  Suction line 10mm (3/8") ID, pvc

  Mã đơn hàng
  71111233

  Suction line 10mm (3/8") ID, EPDM

  Mã đơn hàng
  71111234

  Suction line 13mm (1/2") ID, pvc

  Mã đơn hàng
  71111235

  Suction line 13mm (1/2") ID, EPDM

  Mã đơn hàng
  71111236

  Suction line 16mm (5/8") ID, pvc

  Mã đơn hàng
  71111237

  Suction line 16mm (5/8") ID, EPDM

  Mã đơn hàng
  71111238

  Suction line 19mm (3/4") ID, pvc

  Mã đơn hàng
  71111239

  Suction line 19mm (3/4") ID, EPDM

  Mã đơn hàng
  71111240

  Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 10mm(3/8")

  Mã đơn hàng
  71111184

  Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 13mm(1/2")

  Mã đơn hàng
  71111185

  Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 16mm(5/8")

  Mã đơn hàng
  71111186

  Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 19mm(3/4")

  Mã đơn hàng
  71111187

  Kit CSF48: door stop (2x)

  Mã đơn hàng
  71136101

  Retrofit kit distribution assembly CSF48

  Mã đơn hàng
  71111195

  Retrofit kit casters

  Mã đơn hàng
  71111196

  Retrofit kit stand, V4A; 316(x)

  Mã đơn hàng
  71111198

  Retrofit kit flow through armature 316(x

  Mã đơn hàng
  71111200

  Retrofit kit mounting stand 250mm

  Mã đơn hàng
  71127608

  Retrofit kit temperature sensor PT1000

  Mã đơn hàng
  71111205

  Retrofit kit 1x to 2x digital sensor

  Mã đơn hàng
  71111210

  Kit : module AOR

  Mã đơn hàng
  71111053

  Kit: module 2R

  Mã đơn hàng
  71125375

  Kit: module 4R

  Mã đơn hàng
  71125376

  Kit: module 2AO

  Mã đơn hàng
  71135632

  Kit: module 4AO

  Mã đơn hàng
  71135633

  Kit: module 2DS

  Mã đơn hàng
  71135631

  Kit: module 485

  Mã đơn hàng
  71135634

  Kit: module DIO

  Mã đơn hàng
  71135638

  Kit: module 2AI

  Mã đơn hàng
  71135639

  Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP

  Mã đơn hàng
  71140888

  Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485

  Mã đơn hàng
  71140889

  Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP

  Mã đơn hàng
  71279809

  Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP

  Mã đơn hàng
  71279812

  Upgrade code: HART