Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Turbimax CUS51D is a smart suspended solids sensor for unattended operation in water and wastewater.

Suspended solids sensor
Turbimax CUS51D

Memosens sensor for suspended solids and turbidity measurement in water, wastewater and utilities

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Tải xuống nhiều nhất
25 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Turbimax CUS51D

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 12/2022
  New version available in English

  Sensor for turbidity and solids content

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Turbimax CUS51D

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 12/2022
  New version available in English

  Sensor for turbidity and solids content

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 01/2013
  New version available in English

  Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Expertise in liquid analysis

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Anh - 09/2022
  New version available in English

  From sensors to complete turnkey solutions

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Catálogo Portfolio Analítica

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Tây Ban Nha - 01/2017
  New version available in English

  Desde sensores hasta soluciones completas

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Jistota v analýze kapalin

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Séc - 01/2017
  New version available in English

  Od senzorů po kompletní dodávku na klíč

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Esperti nell’analisi dei liquidi

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Ý - 01/2017
  New version available in English

  Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Đức - 08/2018
  New version available in English

  Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  For the love of quality water

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 06/2019
  New version available in English

  Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and industrial plants.

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Aus Freude an gutem Wasser

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Đức - 06/2020
  New version available in English

  Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze,Oberflächenwasser und Industrieanlagen

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Making sure your WWTP runs and runs and runs

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 08/2018
  New version available in English

  Efficient and effective wastewater treatment

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  Prozessautomatisierung, die Gold wert ist

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Đức - 07/2016
  New version available in English

  Memosens pH-Sensoren verbessernProzesse bei Agnico Eagle

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  Process automation worth its weight in gold

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Anh - 07/2016
  New version available in English

  Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  Improved thickener operation at Minera Valle Central

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Anh - 05/2022
  New version available in English

  Improved thickener operation at Minera Valle Central Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52D

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  L’automatisation des process vaut son pesant d’or

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Pháp - 07/2016
  New version available in English

  Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Régulation de l’aération sûre et économique

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Pháp - 01/2014
  New version available in English

  L’analyse en ligne permet d’améliorer les performances

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: Turbimax

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 11/2022
  New version available in English

  Product root: CUS51D- Declaration number: EC_00155_02.16

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh

  Product family: Turbimax

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh
  bản tiếng Anh - 11/2022
  New version available in English

  Product root: CUS51D- Declaration number: UK_00311_01.21

  • Hỗn hợp

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 10/2021
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, C LS54-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, CP F81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS1 6E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CPS42E-,CPS43-, CPS441-, CPS4 41D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS

  • Hỗn hợp

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 07/2022
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLL47E-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, COL37E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, C PF81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CP S12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS16E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CP S42E-, CPS43-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS47E-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-,

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn