Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Turbimax CUS51D is a smart suspended solids sensor for unattended operation in water and wastewater.

Suspended solids sensor
Turbimax CUS51D

Memosens sensor for suspended solids and turbidity measurement in water, wastewater and utilities

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Four beam alternating light

 • Application

  Wastewater, process water and primary water treatment applications.
  Turbidity and suspended solids measurement at all stages of the wastewater treatment process and at primary water treatment applications with medium to high turbidities.

 • Installation

  Insitu (immersion in process or retractable holder), extractive with sample and flow cell

 • Measurement range

  For formazin: 0 to 4000 FNU
  Display range up to 9999 FNU
  For sludge: 0 to 300 g/L
  The achievable measuring range depends very much on the media

 • Measuring principle

  Scattered light in 90°/135° and 4beam cross light

 • Design

  40 mm sensor, stainless steel

 • Material

  Stainless steel 316L

 • Dimension

  194 mm x 40 mm

 • Process temperature

  Process temperature:
  -5 to 50 °C (23 to 122 °F)
  Ambient temperature:
  -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

 • Connection

  G1, NPT3/4"

 • Ingres protection

  IP68 (1 m / 3.3 ft) water column with 1N KCl during 60 days

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn