Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Stamolys CA71HA - Analyzer for hardness monitoring in drinking water or industrial water cycles

Stamolys CA71HA

CA71HA
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Characteristic

  Compact photometric analysis system for total hardness measurement.

 • Size

  648 x 436 x 250 mm
  25.27 x 17.00 x 9.75inch

 • Design

  GRP, Stainless steel or open frame

 • Process temperature

  10°C ... 30°C
  50 ... 86°F

 • Ambient temperature

  5°C ... 40°C
  41 ... 104°F

 • Process pressure

  pressureless < 0,2 bar
  3psi

 • Sample flow rate

  Sample flow rate : min. 5 ml/min
  min. Volume/measurement : 20ml

 • Consistency of the sample

  low solid content(TS<50mg/l)
  >pH3 (not buffered)

 • Specials

  at any time adaptable at suburb/customer conditions, two-channelversion available, sample fertilization without further pump possible

 • Application

  Potable Water / Processwater

 • Power supply

  115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz

 • Output / communication

  0/4 - 20mA; RS232
  Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact

 • Input

  Mesuared variable : CaCO3 (mg/l; °fH; °dH; mmol/l; ppm)

 • Measurement range

  0,1 ... 10 mg/l CaCO3
  0,8 ... 80 mg/l CaCO3

 • Consumables

  - Reagents necessary - Servicing requirement : 15min/week (typical) - Maintenance intervall : 6 month (typical)

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn