Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Flowfit CUA262 is an inline turbidity flow cell for welding in your skid, pipeline or plant.

Turbidity assembly
Flowfit CUA262

Stainless steel welding-in flow assembly for drinking water, process water and utilities

CUA262
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Single beam scattered light

 • Application

  Flow-assembly for potable water
  applications
  and distribution networks
  flow-assembly for process water
  applications
  to be integrate in the plant / skid

 • Installation

  Flow-assembly for potable water
  applications
  and distribution networks
  flow-assembly for process water
  applications
  to be integrate in the plant / skid

 • Design

  Stainless steel flow-assembly, 100mm OD, 2mm
  Wall thickness, 1.4404

 • Material

  Stainless steel1.4404

 • Dimension

  200 x 164mm

 • Process temperature

  0 .. 85°C

 • Process pressure

  0 .. 10 bars

 • Connection

  Welding socket

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn