Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquisys CUM223 is a compact panel transmitter for turbidity and suspended solids measurement.

Liquisys M CUM223

CUM223
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51511446
 • Kit CXM2X3 Relaismodule 4rel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51500321
 • KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51511447
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 2rel.+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  51504304
 • Kit CXM2X3 Relais Mod. 4Rel+I/CSA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  300
  51504305
 • KIT CXM2X3 power supply 100..230 V AC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  51500317
 • KIT CxM2x3 power supply 24 AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  51500318
 • Kit CXM223 housing assembly

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  330
  51501075
 • KIT CXM223 Mechanical housing parts

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51501076
 • Kit CXM223 side wall

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  310
  51502124
 • Kit CXM223 End frame Profibus DP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  340
  51502513
 • KIT CXM223 Terminal strip

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  430
  51501078
 • Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  290
  71134732
 • KIT CUM223/CPM223-M:terminal stripset

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  426
  51501205
 • Kit CxM223: Front foil + 6 key lifters

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  335
  71071440
 • Upgrade "Plus-Package" for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500385
 • Upgrade cleaning for LIQUISYS-M

  Mã đơn hàng
  51500963
 • Mounting bracket 96x96 Housing

  Mã đơn hàng
  50047795

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn