Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The CUY52 solid state reference is a verification tool for all Turbimax CUS52D turbidity sensors.

Solid state reference
CUY52

Smart verification tool for Turbimax CUS52D turbidity sensor

CUY52
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Single beam scattered light

 • Application

  verificaton tool for CUS52D, calibration
  vessels with extrem low backscattering

 • Installation

  For verification resp.calibration/adjustemet
  purpose only

 • Process temperature

  0..50C

 • Process pressure

  1bar (ambient)

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn