Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
OUSAF46 UV absorption sensor with two wavelengths

UV absorption sensor
OUSAF46

Sensor for inline product quantification at two specific UV wavelengths

OUSAF46
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  For further repair or spare part inquiries

  • further parts
  • further parts

  please contact your local

  • further parts
  • further parts

  E+H Sales- and serviceorganisation

  • further parts
  • further parts

  KIT OUSAF4x Lamp 280/295/302/313/365nm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71108535

  KIT OUSAF44 Reference Rod

  Mã đơn hàng
  71108543

  KIT OUSxFxx Connector Dust Cover

  Mã đơn hàng
  71210161

  KIT OUSAF46 Easycal Retrofit 254/280 nm

  Mã đơn hàng
  71382018

  KIT OUSAF46 Easycal Retrofit 280/295 nm

  Mã đơn hàng
  71382019

  KIT OUSAF46 Easycal Retrofit 280/313 nm

  Mã đơn hàng
  71382020

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn