Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens Wave CAS80E: Digital water and wastewater spectrometer for reliable measured values

Spectrometer Memosens Wave CAS80E

UV-VIS spectrometer for the water & wastewater industry

CAS80E
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Absorption

 • Application

  Monitoring of WWTP in- and outlet
  Drinking water and surface water

 • Installation

  Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell

 • Characteristic

  Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell
  UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color

 • Measurement range

  "Depending on the path length and the application the meausring range varies between: TOCeq: 0 to 400 mg/l
  CODeq: 0 to 20 000 mg/l
  BODeq: 0 to 5000 mg/l
  SAC254: 0 to 1000 /m
  TU: 0 to 800 FAU
  TSS: 0 to 10 000 mg/l
  NO3-N: 0 to 500 mg/l
  APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen

 • Measuring principle

  UV/VIS absorbance at 200 to 800 nm

 • Design

  40 mm

 • Material

  Housing: stainless steel or titanium
  Windows: sapphire or quartz
  O-rings: EPDM

 • Dimension

  571.4 x 40 mm
  21.5 x 1.6 in

 • Process temperature

  0 to 50°C
  32 to 122 °F

 • Process pressure

  0.5 to 10 bar abs.
  7.3 to 145 psi

 • Temperature sensor

  -20 to 60°C
  -4 to 140 °F

 • Connection

  G1 and NPT 3/4"

 • Ingres protection

  IP68

 • Measuring principle

  UV absorbance

 • Application

  Monitoring of WWTP in- and outlet, drinking water and surface water

 • Characteristic

  Insitu (immersion in process)
  Extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color

 • Measurement range

  Depending on the path length and the application the meausring range varies between: TOCeq: 0 to 400 mg/l
  CODeq: 0 to 20 000 mg/l
  BODeq: 0 to 5000 mg/l
  SAC254: 0 to 1000 /m
  TU: 0 to 800 FAU
  TSS: 0 to 10 000 mg/l
  NO3-N: 0 to 500 mg/l
  APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen

 • Design

  40 mm

 • Material

  Housing: stainless steel or titanium
  Windows: sapphire or quartz
  O-rings: EPDM

 • Process temperature

  0 to 50°C
  32 to 122 °F

 • Process pressure

  0.5 to 10 bar abs.
  7.3 to 145 psi

 • Temperature sensor

  -20 to 60°C
  -4 to 140 °F

 • Connection

  G1 and NPT 3/4"

 • Ingres protection

  IP68

 • Measuring principle

  UV absorbance

 • Characteristic

  Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color

 • Measuring method

  UV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm

 • Size

  571.4 x 40 mm
  21.5 x 1.6 in

 • Design

  40 mm

 • Process temperature

  0 to 50°C
  32 to 122 °F

 • Ambient temperature

  -20 to 60°C
  -4 to 140 °F

 • Process pressure

  0.5 to 10 bar abs.
  7.3 to 145 psi

 • Specials

  G1, NPT3/4 IP68 (1m/3,3ft) water column with 1N KCl during 60 days

 • Application

  Monitoring of WWTP in- and outlet
  Drinking water and surface water

 • Measurement range

  Depending on the path length and the application the meausring range varies between: TOCeq: 0 to 400 mg/l
  CODeq: 0 to 20 000 mg/l
  BODeq: 0 to 5000 mg/l
  SAC254: 0 to 1000 /m
  TU: 0 to 800 FAU
  TSS: 0 to 10 000 mg/l
  NO3-N: 0 to 500 mg/l
  APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn