Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product Picture Raman Rxn2 analyzer view from front showing left side

Raman Rxn2 analyzer

Bridge your application from the laboratory to the process environment

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Raman spectroscopy

 • Laser wavelength

  Starter: 785 nm
  Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
  Hybrid: 785 nm

 • Spectral coverage

  Starter:
  300-3300 cm-1 (785 nm)
  Base Model:
  150-4350 cm-1 (532 nm)
  150-3425 cm-1 (785 nm)
  200-2400 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

 • Spectral resolution

  Starter:
  10 cm-1 (average)
  Base model (average):
  5 cm-1 (532 nm)
  4 cm-1 (785 nm)
  5 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid:
  4 cm-1 (785 nm) average

 • Channels

  Starter:
  Single channel
  Base Model:
  Up to four channels
  Hybrid:
  Up to two channels

 • Temperature

  Operating:
  15 to 30 °C
  Storage:
  -15 to 50 °C

 • Relative humidity

  20-80% RH, non-condensing

 • Input voltage

  100-240 V, 50-60 Hz, ±10%

 • Power consumption (W)

  400 (max)
  250 (typical start-up)
  120 (typical running)

 • Warm up time (minutes)

  120

 • Unit dimensions (width x height x depth in mm)

  Benchtop model: 279 x 483 x 592
  Cart model: 685 x 1022 (to tabletop) x 753

 • Weight (kg)

  Base model: 32
  Cart model: 93

 • Sampling probe compatibility

  Starter:
  Raman Rxn-10 (with accessory optics)
  Base model:
  Raman Rxn-10 (with accessory optics), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46
  Hybrid:
  Channel 1 - Raman Rxn-20 (with accessory optics)
  Channel 2 - Raman Rxn-10 (with accessory optics), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46

 • Automation interface

  OPC
  Modbus
  HTTPS
  (contact us for other options)

 • Installation options

  Benchtop (standard) or mobile wheeled cart

 • Hazardous area certifications

  ATEX, CSA, IECEx

 • Measuring principle

  Raman spectroscopy

 • Laser wavelength

  Starter: 785 nm
  Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
  Hybrid: 785 nm

 • Spectral coverage

  Starter:
  300-3300 cm-1 (785 nm)
  Base Model:
  150-4350 cm-1 (532 nm)
  150-3425 cm-1 (785 nm)
  200-2400 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

 • Spectral resolution

  Starter:
  10 cm-1 (average)
  Base model (average):
  5 cm-1 (532 nm)
  4 cm-1 (785 nm)
  5 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid:
  4 cm-1 (785 nm) average

 • Channels

  Starter:
  Single channel
  Base Model:
  Up to four channels
  Hybrid:
  Up to two channels

 • Temperature

  Operating:
  15 to 30 °C
  Storage:
  -15 to 50 °C

 • Relative humidity

  20-80% RH, non-condensing

 • Input voltage

  100-240 V, 50-60 Hz, ±10%

 • Power consumption (W)

  400 (max)
  250 (typical start-up)
  120 (typical running)

 • Warm up time (minutes)

  120

 • Unit dimensions (width x height x depth in mm)

  Benchtop model: 279 x 483 x 592
  Cart model: 685 x 1022 (to tabletop) x 753

 • Weight (kg)

  Base model: 32
  Cart model: 93

 • Sampling probe compatibility

  Starter:
  Raman Rxn-10 (with accessory optics)
  Base model:
  Raman Rxn-10 (with accessory optics)
  Hybrid:
  Channel 1 - Raman Rxn-20 (with accessory optics)
  Channel 2 - Raman Rxn-10 (with accessory optics)

 • Automation interface

  OPC
  Modbus
  HTTPS
  (contact us for other options)

 • Installation options

  Benchtop (standard) or mobile wheeled cart

 • Hazardous area certifications

  ATEX, CSA, IECEx

 • Measuring principle

  Raman spectroscopy

 • Laser wavelength

  532 nm

 • Spectral coverage

  150-4350 cm-1 (532 nm)

 • Spectral resolution

  5 cm-1 (532 nm)

 • Channels

  Up to four channels

 • Temperature

  Operating:
  15 to 30 °C
  Storage:
  -15 to 50 °C

 • Relative humidity

  20-80% RH, non-condensing

 • Input voltage

  100-240 V, 50-60 Hz, ±10%

 • Power consumption (W)

  400 (max)
  250 (typical start-up)
  120 (typical running)

 • Warm up time (minutes)

  120

 • Unit dimensions (width x height x depth in mm)

  Benchtop model: 279 x 483 x 592
  Cart model: 685 x 1022 (to tabletop) x 753

 • Weight (kg)

  Base model: 32
  Cart model: 93

 • Sampling probe compatibility

  Raman Rxn-30

 • Automation interface

  OPC
  Modbus
  HTTPS
  (contact us for other options)

 • Installation options

  Benchtop (standard) or mobile wheeled cart

 • Hazardous area certifications

  ATEX, CSA, IECEx

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn