Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product Picture Raman Rxn4 analyzer front facing left corner view

Raman Rxn4 analyzer

Rugged, reliable Raman analyzer ensuring 24/7 process and quality monitoring

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Raman spectroscopy

 • Laser wavelength

  Base model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
  Hybrid: 785 nm

 • Spectral coverage

  Base Model:
  150-4350 cm-1 (532 nm)
  150-3425 cm-1 (785 nm)
  200-2400 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

 • Spectral resolution

  Base model (average):
  5 cm-1 (532 nm)
  4 cm-1 (785 nm)
  5 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid:
  4 cm-1 (785 nm) average

 • Channels

  Base model:
  Up to four channels
  Hybrid:
  Up to two channels

 • Temperature

  Base model:
  Operating: 5 to 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 to 30 °C (1000 nm)
  Storage: -15 to 50 °C
  Hybrid:
  Operating: 5 to 35 °C
  Storage: -15 to 50 °C
  Enclosure configuration:
  Operating: 5 to 50 °C (all wavelengths)
  Storage: -15 to 50 °C

 • Relative humidity

  20-80% RH, non-condensing

 • Input voltage

  Base model and Hybrid:
  100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
  Enclosure configuration:
  115 V ±10%, 60 Hz -OR-
  230 V ±10%, 50/60 Hz

 • Power consumption (W)

  Base model and Hybrid:
  400 (max)
  250 (typical start-up)
  120 (typical running)
  Enclosure configuration:
  1560 (max)
  1560 (typical start-up)
  750 (typical running)

 • Warm up time (minutes)

  Base model and Hybrid:
  120
  Enclosure configuration:
  240

 • Unit dimensions (width x height x depth in mm)

  Base model and Hybrid:
  483 x 267 x 556
  Enclosure configuration:
  1175 x 1480 x 826 (with optional trolley)

 • Weight (kg)

  Base model and Hybrid:
  28.5
  Enclosure configuration:
  185.5 (with optional trolley)

 • Sampling probe compatibility

  Base model and enclosure configuration:
  Raman Rxn-10 (with accessory optics), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
  Hybrid:
  Channel 1 - Raman Rxn-20 (with accessory optics)
  Channel 2 - Raman Rxn-10 (with accessory optics), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46

 • Automation interface

  OPC
  Modbus
  HTTPS
  (contact us for other options)

 • Installation options

  Base model and Hybrid:
  19-inch rack package
  Enclosure configuration:
  NEMA 4X enclosure; wall-mountable, moblile trolley, or fixed stand

 • Hazardous area certifications

  Base model and Hybrid:
  ATEX, CSA, IECEx
  Enclosure configuration:
  Call support for options

 • Measuring principle

  Raman spectroscopy

 • Laser wavelength

  Base model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
  Enclosure configuration: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
  Hybrid: 785 nm

 • Spectral coverage

  Base Model and Enclosure configuration:
  150-4350 cm-1 (532 nm)
  150-3425 cm-1 (785 nm)
  200-2400 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

 • Spectral resolution

  Base model and Enclosure configuration (average):
  5 cm-1 (532 nm)
  4 cm-1 (785 nm)
  5 cm-1 (1000 nm)
  Hybrid:
  4 cm-1 (785 nm) average

 • Channels

  Base model and Enclosure configuration:
  Up to four channels
  Hybrid:
  Up to two channels

 • Temperature

  Base model:
  Operating: 5 to 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 to 30 °C (1000 nm)
  Storage: -15 to 50 °C
  Hybrid:
  Operating: 5 to 35 °C
  Storage: -15 to 50 °C
  Enclosure configuration:
  Operating: 5 to 50 °C (all wavelengths)
  Storage: -15 to 50 °C

 • Relative humidity

  20-80% RH, non-condensing

 • Input voltage

  Base model and Hybrid:
  100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
  Enclosure configuration:
  115 V ±10%, 60 Hz -OR-
  230 V ±10%, 50/60 Hz

 • Power consumption (W)

  Base model and Hybrid:
  400 (max)
  250 (typical start-up)
  120 (typical running)
  Enclosure configuration:
  1560 (max)
  1560 (typical start-up)
  750 (typical running)

 • Warm up time (minutes)

  Base model and Hybrid:
  120
  Enclosure configuration:
  240

 • Unit dimensions (width x height x depth in mm)

  Base model and Hybrid:
  483 x 267 x 556
  Enclosure configuration:
  1175 x 1480 x 826 (with optional trolley)

 • Weight (kg)

  Base model and Hybrid:
  28.5
  Enclosure configuration:
  185.5 (with optional trolley)

 • Sampling probe compatibility

  Base model and enclosure configuration:
  Raman Rxn-10 (with accessory optics)
  Hybrid:
  Channel 1 - Raman Rxn-20 (with accessory optics)
  Channel 2 - Raman Rxn-10 (with accessory optics)

 • Automation interface

  OPC
  Modbus
  HTTPS
  (contact us for other options)

 • Installation options

  Base model and Hybrid:
  19-inch rack package
  Enclosure configuration:
  NEMA 4X enclosure; wall-mountable, moblile trolley, or fixed stand

 • Hazardous area certifications

  Base model and Hybrid:
  ATEX, CSA, IECEx
  Enclosure configuration:
  Call support for options

 • Measuring principle

  Raman spectroscopy

 • Laser wavelength

  Base model: 532 nm
  Enclosure configuration: 532 nm

 • Spectral coverage

  Base Model and Enclosure configuration:
  150-4350 cm-1 (532 nm)

 • Spectral resolution

  Base model and Enclosure configuration (average):
  5 cm-1 (532 nm)

 • Channels

  Base model and Enclosure configuration:
  Up to four channels

 • Temperature

  Base model:
  Operating: 5 to 35 °C
  Storage: -15 to 50 °C
  Enclosure configuration:
  Operating: 5 to 50 °C (all wavelengths)
  Storage: -15 to 50 °C

 • Relative humidity

  20-80% RH, non-condensing

 • Input voltage

  Base model:
  100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
  Enclosure configuration:
  115 V ±10%, 60 Hz -OR-
  230 V ±10%, 50/60 Hz

 • Power consumption (W)

  Base model:
  400 (max)
  250 (typical start-up)
  120 (typical running)
  Enclosure configuration:
  1560 (max)
  1560 (typical start-up)
  750 (typical running)

 • Warm up time (minutes)

  Base model:
  120
  Enclosure configuration:
  240

 • Unit dimensions (width x height x depth in mm)

  Base model:
  483 x 267 x 556
  Enclosure configuration:
  1175 x 1480 x 826 (with optional trolley)

 • Weight (kg)

  Base model:
  28.5
  Enclosure configuration:
  185.5 (with optional trolley)

 • Sampling probe compatibility

  Raman Rxn-30

 • Automation interface

  OPC
  Modbus
  HTTPS
  (contact us for other options)

 • Installation options

  Base model and Hybrid:
  19-inch rack package
  Enclosure configuration:
  NEMA 4X enclosure; wall-mountable, moblile trolley, or fixed stand

 • Hazardous area certifications

  Base model and Hybrid:
  ATEX, CSA, IECEx
  Enclosure configuration:
  Call support for options

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn