Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMC71 - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMC71

Digital pressure transmitter with oil-free ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PMC71
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Housing/housing accessories

  Mounting set housing T14/T15 sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  52020440
  • Housing/housing accessories

  Mounting set housing T17 / sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71020596
  • Housing/housing accessories

  Push button housing, PA/FF

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52022418
  • Housing/housing accessories

  Push button housing, HART, version 1

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52022419
  • Housing/housing accessories

  Push button housing, HART, version 2

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52024110
  • Adapter housing/cable entry

  Cable gland M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020760
  • Adapter housing/cable entry

  Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020761
  • Adapter housing/cable entry

  Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
  • Adapter housing/cable entry

  Plug 3-pole, M12, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020763
  • further parts

  Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111056
  • further parts

  Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219639
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020432
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020433
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028310
  • Cover

  Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002774
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002810
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002811
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245247
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245249
  • Sealing

  Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
  • Sealing

  Cover sealing FVQM, T14, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71206971
  • further parts

  Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043886
  • further parts

  Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043888
  • further parts

  Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043889
  • further parts

  Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71070738
  • further parts

  Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020432
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020433
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52028310
  • Cover

  Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71002774
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206965
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206968
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245250
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71206965
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024111
  • Electronic

  Electronics HART Ex, v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024400
  • Electronic

  Electronics HART Ex, v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026358
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026359
  • Electronic

  Electronic HART Ex, v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196092
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196093
  • further parts

  Upgrade electronics HART Ex, v2.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52026762
  • further parts

  Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52026763
  • Electronic

  Electronics PA, HW02.00, SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071824
  • Electronic

  Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071825
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071826
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071827
  • Electronic

  Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214057
  • Electronic

  Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214064
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214066
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW2.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214069
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214890
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW4.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214892
  • Electronic

  Electronics PA, HW02.00, SW4.01

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71224775
  • Electronic

  Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71224776
  • Electronic

  Electronics HART Ex, v2.20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71263933
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71263934
  • Electronic

  Elektronics HART Ex, v2.30

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71386147
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71386153
  • Memory

  HistoROM / M-DAT, 16K

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  52027785
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52027691
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71028475
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71028476
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71121574
  • Terminal module

  Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191892
  • Terminal module

  Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191894
  • Display

  Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71002865
  • Connection (process)

  Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020217
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020224
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020225
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020226
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020227
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020228
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020229
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020230
  • Connection (process)

  Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  71007932
  • Fixing

  Spacer for process adapter, screws

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52020441
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52010137
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52010155
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 3A, USP, 5 pcs

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52017989
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 FKM70,degreased, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020768
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 NBR 70, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020769
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020770
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020771
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 FFKM 70 KALREZ, 1 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020772
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020773
  • Sealing

  O-ring 26.7x1.78 FKM, FDA, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71093308
  • Sealing

  O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71316464
  • Sensoric

  Sensor Cerabar S PMC71

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  PMC71X-
  • further parts

  Screw set, M5x16, 4 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71495134
  • further parts

  Flat seal 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52024228
  • further parts

  Modification name plate, non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71067434
  • further parts

  Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221

  Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216

  Mountingset, housing T14, special

  Mã đơn hàng
  71304770

  Mounting bracket 2 valve,stainless steel

  Mã đơn hàng
  71372498

  Weld-in adapter G1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52024469

  Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024470

  Weld-in adapter DRD DN50, 316L

  Mã đơn hàng
  52002041

  Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011899

  ToF Adapter FXA291

  Mã đơn hàng
  71007843

  Spare RFID TAG

  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377369

  Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377370

  Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377371

  Flushing ring DN25, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377379