Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMP55 - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMP55

Digital pressure transmitter with fully welded diaphragm seal for measurement in gases or liquids

PMP55
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cable gland M20 PA, o-ring VMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52002449
 • Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092709
 • Cable gland M20 Metal, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092711
 • Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092712
 • Plug 3p M12/M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52005984
 • Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
 • Plug valve, F30/F31, seal NBR

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71120017
 • Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
 • Cover F15 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027002
 • Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028207
 • Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028267
 • Cover F15 316L, claw, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028268
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
 • Cover F30/31/34 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092705
 • Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092706
 • Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092707
 • Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092708
 • Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
 • Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71091670
 • Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPP0001-
 • Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  41
  71094113
 • Analog display VU340, Cbar, bracket

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71111067
 • Screw set, screwed separator

  • Maintenance and wear parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  56
  71518699
 • Metal gasket, screwed separator

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71518705
 • Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043886
 • Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043888
 • Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043889
 • Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71070738
 • Profile gasket silicone, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52023572
 • Weld-in adapter UNI D85, 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006262
 • Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52010173
 • Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52010174
 • Weld-in adapter UNI D65, 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  214880-0002
 • Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216
 • Weld-in adapter G1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52024469
 • Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024470
 • Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71350314
 • Adapter Uni, Clamp 3", 316L

  Mã đơn hàng
  71350315
 • Weld-in adapter DRD DN50, 316L

  Mã đơn hàng
  52002041
 • Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011899
 • Weld-in dummy, adapter G1-1/2

  Mã đơn hàng
  52024471
 • Weld-in dummy, flange DRD DN50, 65mm

  Mã đơn hàng
  71114209
 • Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377369
 • Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377370
 • Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377371
 • Flushing ring DN25, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377379
 • Flushing ring DN50, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377380
 • Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377383