Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMC21

Absolute and gauge pressure
Cerabar PMC21

Cost-effective pressure transducer with ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PMC21
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Absolute and gauge pressure

 • Characteristic

  Cost effective pressure transducer, capacitive sensor with ceramic measuring diaphragm

 • Supply voltage

  10…30 VDC

 • Reference Accuracy

  0.3 %

 • Long term stability

  0.2 % of URL/year

 • Process temperature

  -25 °C…+100 °C
  (-13 °F....+185 °F)

 • Ambient temperature

  -40 °C…+85 °C
  (-40 °F…+185 °F)

 • Measuring cell

  +100 mbar…+40 bar
  (+1.5 psi...+600 psi)

 • Max. overpressure limit

  max. 60 bar
  (900 psi)

 • Process connection

  Threads:
  G1/4, G1/2,
  MNPT 1/4, MNPT 1/2,
  DIN13,
  JIS R1/2

 • Communication

  4...20 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

 • Design approvals

  EN 10204-3.1 Final inspection report
  Cleaned from oil and grease
  Cleaned for oxygen applications

 • Marine approvals

  RINA, KR

 • Measuring principle

  Absolute and gauge pressure

 • Characteristic / Application

  Cost effective pressure transducer, capacitive sensor with ceramic measuring diaphragm

 • Supply / Communication

  10…30 VDC

 • Accuracy

  0.3 %

 • Long term stability

  0.2 % of URL/year

 • Ambient temperature

  -40 °C…+85 °C
  (-40 °F…+185 °F)

 • Process temperature

  -25 °C…+100 °C
  (-13 °F....+185 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  max. 60 bar
  (900 psi)

 • Pressure measuring range

  +100 mbar…+40 bar
  (+1.5 psi...+600 psi)

 • Process connection

  Threads:
  G1/4, G1/2,
  MNPT 1/4, MNPT 1/2,
  DIN13,
  JIS R1/2

 • Communication

  4...20 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

 • Design approvals

  EN 10204-3.1 Final inspection report
  Cleaned from oil and grease
  Cleaned for oxygen applications

 • Marine approval

  RINA, KR

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn