Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMP21

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMP21

Cost-effective pressure transducer with metal sensor for measurement in gases or liquids

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Absolute and gauge pressure

 • Characteristic

  Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm

 • Supply voltage

  10…30 VDC

 • Reference Accuracy

  0.3 %

 • Long term stability

  0.2 % of URL/year

 • Process temperature

  -40 °C…+100 °C
  (-40 °F…+212 °F)

 • Ambient temperature

  -40 °C…+85 °C
  (-40 °F…+185 °F)

 • Measuring cell

  +400 mbar…+400 bar
  (+6 psi...+6000 psi)

 • Max. overpressure limit

  600 bar (9000 psi)

 • Process connection

  Threads:
  G1/4, G1/2,
  MNPT1/4, MNPT1/2,
  DIN13,
  JIS R1/2

 • Communication

  4...20 mA, IO-Link

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, UK Ex

 • Design approvals

  EN 10204-3.1 Final inspection report
  Cleaned from oil and grease

 • Marine approvals

  DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA

 • Measuring principle

  Absolute and gauge pressure

 • Characteristic / Application

  Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm

 • Supply / Communication

  10…30 VDC

 • Accuracy

  0.3%

 • Long term stability

  0.2% of URL/year

 • Ambient temperature

  -40…+85°C
  (-40…+185°F)

 • Process temperature

  -40…+100°C
  (-40…+212°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  600 bar (9000 psi)

 • Pressure measuring range

  400 mbar…+400 bar
  (6...+6000psi)

 • Process connection

  Thread:
  G1/4, G1/2,
  MNPT1/4, MNPT1/2,
  DIN13,
  JIS R1/2

 • Communication

  4...20 mA, IO-Link

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, UK Ex

 • Design approvals

  EN 10204-3.1
  Final inspection report
  Cleaned from oil and grease

 • Marine approval

  DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA