Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMP23

Absolute and gauge pressure Cerabar PMP23

Cost-effective pressure transducer with fully welded design for the food & beverage industry

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Absolute and gauge pressure

 • Characteristic

  Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm for hygienic applications

 • Supply voltage

  10…30 VDC

 • Reference Accuracy

  0.3 %

 • Long term stability

  0.2 % of URL/year

 • Process temperature

  -10 °C…+100 °C
  (+14 °F…+212 °F)
  +135 °C for 1 h
  (+275 °F for 1 h)

 • Ambient temperature

  -40 °C…+85 °C
  (-40 °F…+185 °F)

 • Measuring cell

  +400 mbar…+40 bar
  (+6 psi...+600 psi)

 • Max. overpressure limit

  160 bar (2400 psi)

 • Process connection

  Threads:
  G1, M24

 • Process connection hygienic

  DIN11851,
  Clamp,
  SMS,
  Varivent,
  Universal adapter

 • Communication

  4...20 mA
  IO- Link

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, UK Ex

 • Design approvals

  EN 10204-3.1Final inspection report
  Cleaned from oil + grease
  Surface roughness measurement

 • Hygienic approvals

  3A, EHEDG
  EG1935/ 2004

 • Measuring principle

  Absolute and gauge pressure

 • Characteristic / Application

  Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm for hygienic applications

 • Supply / Communication

  10…30 VDC

 • Accuracy

  0.3%

 • Long term stability

  0.2% of URL/year

 • Ambient temperature

  -40…+85°C
  (-40…+185°F)

 • Process temperature

  -10…+100°C
  (+14…+212°F)
  135°C for 1h
  (275°F for 1h)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  160 bar (2400 psi)

 • Pressure measuring range

  400 mbar…+40 bar
  (6...+600psi)

 • Process connection

  Thread:
  G1, M24

 • Process connection hygienic

  DIN11851,
  Clamp,
  SMS,
  Varivent,
  Universal adapter

 • Communication

  4...20 mA
  IO- Link

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, UK Ex

 • Design approvals

  EN 10204-3.1
  Final inspection report
  Cleaned from oil + grease
  Surface roughness measurement

 • Hygienic approvals

  3A, EHEDG
  EG1935/ 2004