Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMP23

Absolute and gauge pressure Cerabar PMP23

Cost-effective pressure transducer with fully welded design for the food & beverage industry

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71280307
 • Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71280349
 • O-Ring 15,54x2,62 FKM, FDA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71337274
 • Profile gasket silicone, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52023572
 • EPDM O-rings process adapter M24

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52024267
 • Profile gasket EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71100719
 • EPDM O-ring+316L backring, EHEDG,1 piece

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71431380
 • EPDM O-ring, EHEDG, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71545801
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014472
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086102
 • O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140668
 • M12-female plug connec.,90deg,cable side

  Mã đơn hàng
  71114212
 • Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

  Mã đơn hàng
  52023994
 • Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024001
 • Process adapter M24 Clamp 2", 316L

  Mã đơn hàng
  52023995
 • Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024002
 • Process adap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

  Mã đơn hàng
  52023996
 • Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

  Mã đơn hàng
  52024003
 • Process adapter M24 DIN11851 DN40, 316L

  Mã đơn hàng
  52023999
 • Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

  Mã đơn hàng
  52024006
 • Proc. adap. M24 Variv N DN40 PN40 316L

  Mã đơn hàng
  52023997
 • Proc.adap.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

  Mã đơn hàng
  52024004
 • Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

  Mã đơn hàng
  52024005
 • Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

  Mã đơn hàng
  52026997
 • Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52026999
 • Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

  Mã đơn hàng
  52023998
 • Process adapter M24 APV-Inline, 316L

  Mã đơn hàng
  52024000
 • Process adapter M24 APV-Inline,316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024007
 • Weld-in adapter G1, 316L

  Mã đơn hàng
  52005087
 • Weld-in adapter G1, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010171
 • Weld-in dummy, adapter G1

  Mã đơn hàng
  52005272
 • Weld-in dummy, adapter G1

  Mã đơn hàng
  52005272
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

  Mã đơn hàng
  52001051
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011896
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L

  Mã đơn hàng
  71258358
 • Weld-in adapter M24 D65, 316L

  Mã đơn hàng
  71041381
 • Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71041383
 • Weld-in adapter UNI D65, 316L

  Mã đơn hàng
  214880-0002
 • Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010174
 • Weld-in adapter UNI D85, 316L

  Mã đơn hàng
  52006262
 • Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010173
 • Weld-in dummy, adapter UNI D65/D85

  Mã đơn hàng
  71114210
 • Blind plug weld-in adapter UNI D65/85

  Mã đơn hàng
  71580894
 • Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71350314
 • Adapter Uni, Clamp 3", 316L

  Mã đơn hàng
  71350315
 • Pipe assembly DN25, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477801
 • Pipe assembly DN32, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477803
 • Pipe assembly DN40, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477807
 • Pipe assembly DN50, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477808
 • Pipe assembly Clamp DN25, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477812
 • Pipe assembly Clamp DN32, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477813
 • Pipe assembly Clamp DN40, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477816
 • Pipe assembly Clamp DN50, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477817