Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Deltabar PMD55 - Differential pressure

Differential pressure
Deltabar PMD55

Differential pressure transmitter with metal sensor for measurement of pressure differences

PMD55
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover F30/31/34 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092705
 • Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092706
 • Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092707
 • Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092708
 • Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
 • Plug 3p M12/M20, gasket

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52005984
 • Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
 • Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092709
 • Cable gland M20 Metal, gasket

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092711
 • Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092712
 • Plug valve, F30/F31, seal NBR

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71120017
 • Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
 • Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71091670
 • Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPP0001-
 • Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  41
  71094113
 • Set gaskets FKM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71092699
 • Set gaskets NBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71092701
 • Set gaskets EPDM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71092702
 • Mounting set flange PMD55, PN160, SS

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  56
  71093020
 • Locking screw (2x), NPT1/4, Alloy

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71485110
 • Locking screw (2x), NPT1/4, 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71485122
 • Vent valve 316L, 1/4 NPT, 2 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71487312
 • Mounting set PMD55, 7/16-20UNF

  Mã đơn hàng
  71098630
 • Adapter plate PMD55, 7/16-20UNF

  Mã đơn hàng
  71098632
 • Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.

  Mã đơn hàng
  943153-0031
 • Mounting bracket heavy-duty, M10

  Mã đơn hàng
  52024611
 • Mounting bracket standard, M10

  Mã đơn hàng
  71435883
 • Screw set M10x14,VA,4pcs.

  Mã đơn hàng
  943153-0011
 • Mounting bracket heavy-duty, 7/16-20UNF

  Mã đơn hàng
  52024609
 • Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel

  Mã đơn hàng
  71372499
 • Mounting bracket standard, 7/16-20 UNF

  Mã đơn hàng
  71381907
 • Adapt_plate +Screw_7/16UNFx1/2_SS

  Mã đơn hàng
  71091073
 • Adapt_plate +Screw_M10 x 14_SS

  Mã đơn hàng
  71091074