Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Deltabar PMD55 - Differential pressure

Differential pressure
Deltabar PMD55

Differential pressure transmitter with metal sensor for measurement of pressure differences

PMD55
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
  Compact size
  Modular transmitter
  Long-term stability

 • Max. measurement error

  0,1%
  "PLATINUM" 0,075%

 • Max. process pressure

  10mbar...40bar
  (0.15...580psi)

 • Medium temperature range

  Temperature gradient from pressure piping

 • Display/Operation

  Option

 • Outputs

  4...20mA HART

 • Digital communication

  HART

 • Hazardous area approvals

  ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

 • Functional safety

  SIL

 • Material certificates

  NACE MR0103
  NACE MR0175
  EN10204-3.1

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic

  Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
  Compact size
  Modular transmitter
  Long-term stability

 • Supply voltage

  4...20 mA HART
  11,5...45V DC (Non Ex):
  Ex ia: 11,5...30V DC
  PROFIBUS PA:
  9...32 V DC (Non Ex)
  FOUNDATION Fieldbus:
  9...32 V DC (Non Ex)

 • Reference Accuracy

  Standard 0.1%
  Platinum 0.075%

 • Long term stability

  0.05% of URL/ year
  0.13% of URL/ 5 years
  0.23% of URL/ 10 years

 • Process temperature

  -40°C...+85°C
  (-40°F...+185°F)

 • Ambient temperature

  -40°C...+85°C
  (-40°F...+185°F)

 • Measuring cell

  10 mbar...40 bar
  (0.15...580 psi)

 • Smallest calibratable span

  10 mbar (0.15 psi)

 • Max. Turn down

  20:1

 • Max. overpressure limit

  on one side:
  160 bar
  (2300 psi)

 • Process connection

  1/4-18 NPT

 • Material process membrane

  316L, AlloyC,

 • Material gasket

  Viton, PTFE, EPDM, NBR

 • Fill fluid

  Silicone oil
  Inert oil

 • Material housing

  Die-cast aluminum

 • Communication

  4...20 mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

 • Safety approvals

  SIL

 • Design approvals

  NACE MR0175
  EN10204-3.1

 • Successor

  PMD55B

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
  Compact size
  Modular transmitter
  Long-term stability

 • Max. measurement error

  0,1%
  "PLATINUM" 0,075%

 • Max. process pressure

  10mbar...40bar
  (0.15...580psi)

 • Medium temperature range

  Temperature gradient from pressure piping

 • Display/Operation

  Option

 • Outputs

  4...20mA HART

 • Digital communication

  HART

 • Hazardous area approvals

  ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

 • Functional safety

  SIL

 • Material certificates

  NACE MR0103
  NACE MR0175
  EN10204-3.1

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Characteristic / Application

  Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
  Compact size
  Modular transmitter
  Long-term stability

 • Supply / Communication

  4...20mA HART:
  11,5...45V DC
  Ex ia: 11,5...30V DC

 • Accuracy

  0,1%
  "PLATINUM" 0,075%

 • Long term stability

  0,05% of URL/year
  0,125% of URL/5 years

 • Ambient temperature

  -40°C...85°C
  (-40°F...185°F)

 • Process temperature

  -40 °C...85 °C
  (-40 °F...185 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  160 bar

 • Pressure measuring range

  10mbar...40bar
  (0.15...580psi)

 • Main wetted parts

  316L

 • Process connection

  1/4-18 NPT

 • Communication

  4...20mA HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

 • Safety approvals

  SIL

 • Design approvals

  EN 10204-3.1
  NACE MR0175, MR0103
  AD2000

 • Options

  4-line digital display
  Aluminium housing

 • Successor

  PMD55B

 • Application limits

  Measuring cell:
  Metal welded

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
  Compact size
  Modular transmitter
  Long-term stability

 • Max. measurement error

  0,1%
  "PLATINUM" 0,075%

 • Max. process pressure

  10 mbar...40 bar
  (0.15...580 psi)

 • Medium temperature range

  Temperature gradient from pressure piping

 • Display/Operation

  Option

 • Outputs

  4...20mA HART

 • Digital communication

  HART

 • Hazardous area approvals

  ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

 • Functional safety

  SIL

 • Material certificates

  NACE MR0103
  NACE MR0175
  EN10204-3.1